Midlertidige tilladelser

Radio- og tv-nævnet udsteder midlertidige programtilladelser til brug ved mindre og større arrangementer såsom stævner og musikfestivaler. 

Midlertidige programtilladelser er tids- og lokalitetsbegrænsede tilladelser til udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af DTT-kanal. Udover en programtilladelse kræves også en frekvenstilladelse, som udstedes af Energistyrelsen efterfølgende.  

OBS! Midlertidige programtilladelser udstedes kun til arrangementer af maksimalt en måneds varighed. 

Send din ansøgning i god tid!

Bemærk venligst, at udstedelse af en midlertidig programtilladelse kan tage fra 1-1½ måned, idet ansøgningen skal behandles af Radio- og tv-nævnet og Energistyrelsen. 

Ansøgning om en midlertidig programtilladelse skal indsendes i god tid og mindst 4 uger i forvejen. Hvis en ansøgning modtages for sent i forhold til nævnets sagsbehandling og startdatoen for den midlertidige programtilladelse, kan nævnet give afslag på ansøgningen. 

Ansøgning foregår elektronisk ved hjælp af ansøgningsskemaet til højre. Husk at beskrive formålet med arrangementet tydeligt. 

Sommerarrangementer

Hvis du planlægger at afholde et arrangement, som kræver en midlertidig programtilladelse i juli eller begyndelsen af august måned, skal ansøgningen senest indsendes i maj måned.   

Energistyrelsen 

Vær opmærksom på, at du som ansøger skal ansøge ad to omgange; første gang til Slots- og Kulturstyrelsen for en programtilladelse, og efter programtilladelsen er udstedt af Radio- og tv-nævnet til Energistyrelsen for en frekvenstilladelse. 

Der kan ikke søges om frekvenstilladelse hos Energistyrelsen, før Radio- og tv-nævnet har udstedt den midlertidige tilladelse.

Bemærk endvidere, at du ikke kan ansøge om den frekvenstilladelse hos Energistyrelsen tidligere end 3 måneder før anvendelsesdatoen. 

Opdateret 19. januar 2022