Midlertidige programtilladelser

Radio- og tv-nævnet udsteder midlertidige programtilladelser til brug ved mindre og større arrangementer såsom stævner og musikfestivaler. 

Midlertidige programtilladelser er tids- og lokalitetsbegrænsede tilladelser til udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af DTT-kanal. Udover en programtilladelse kræves også en frekvenstilladelse, som udstedes af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur efterfølgende.  

OBS! Midlertidige programtilladelser udstedes kun til arrangementer af maksimalt en måneds varighed. 

Du kan indsende din ansøgning til en midlertidig programtilladelse her.

Send din ansøgning i god tid!

Bemærk venligst, at udstedelse af en midlertidig programtilladelse kan tage fra 1-1½ måned, idet ansøgningen skal behandles af Radio- og tv-nævnet og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. 

Ansøgning om en midlertidig programtilladelse skal indsendes i god tid og mindst 4 uger i forvejen. Hvis en ansøgning modtages for sent i forhold til nævnets sagsbehandling og startdatoen for den midlertidige programtilladelse, kan nævnet give afslag på ansøgningen. 

Sommerarrangementer

Hvis du planlægger at afholde et arrangement, som kræver en midlertidig programtilladelse i juli eller begyndelsen af august måned, skal ansøgningen senest indsendes i maj måned.   

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur 

Vær opmærksom på, at du som ansøger skal ansøge ad to omgange; første gang til Slots- og Kulturstyrelsen for en programtilladelse, og efter programtilladelsen er udstedt af Radio- og tv-nævnet til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur for en frekvenstilladelse. 

Der kan ikke søges om frekvenstilladelse hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, før Radio- og tv-nævnet har udstedt den midlertidige tilladelse.

Bemærk endvidere, at du ikke kan ansøge om den frekvenstilladelse hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur tidligere end 3 måneder før anvendelsesdatoen. 

Opdateret 15. marts 2023