Klage over reklame for Din Bilpartner TV 2 News

Radio- og tv-nævnet havde den 2. november 2020 modtaget en klage over en reklame for Din Bilpartner sendt på TV 2 News. Klager mente, at reklamen tilskyndede til farlig adfærd.

Radio- og tv-nævnet fandt, at reklamen ikke var i strid med reglerne om, at reklamer skal være lovlige, sømmelige, hæderlige og sandfærdige og være udformet med behørig social ansvarsfølelse samt respektere alment accepterede reklameetiske normer.

Derudover fandt nævnet, at reklamen ikke var i strid med reglerne om, at reklamer ikke må tilskynde til adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i hjemmet, eller til farlig, uansvarlig, sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd i øvrigt.

Endelig fandt nævnet, at reklamen var i overensstemmelse med reglerne om, at børn under 14 år ikke må medvirke i fjernsynsreklamer, hvis en sådan medvirken kan indebære risiko for skade eller urimelig belastning eller kan anses for at være utilbørlig brug af børn.

Det forhold, at faderen i reklamen smadrer en glasflaske med hovedet, medførte ikke, at reklamen kunne anses som stødende. Radio- og tv-nævnet fandt derfor, at reklamen ikke var i strid med § 7, stk. 1 og 2, § 9, stk. 3 og § 22 i reklamebekendtgørelsen.

Afgørelsen med den fulde beskrivelse

Opdateret 20. april 2021