Klage over reklameafbrydelser i forbindelse med visning af Hjem til Gården på TV 2

Resumé

Klagen vedrørte reklameafbrydelser i forbindelse med visningen af ”Hjem til Gården” på TV 2 sendt den 20. marts 2017.

Klager anførte, at placeringen af en reklameblok mellem ”Hjem til Gården – kapitel 1: Tilbage til rødderne” og ”Forårsvejret” efterfulgt af ”Hjem til Gården – kapitel 1, del 2: Tvekampen” udgjorde en overtrædelse af reglerne om, at reklamer kun må sendes i blokke, som skal placeres imellem programmerne, jf. § 73, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven samt § 3, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen.

Nævnet fandt ikke, at indsættelsen af reklameblok mellem ”Hjem til Gården – kapitel 1: Tilbage til rødderne” og ”Forårsvejret” efterfulgt af ”Hjem til Gården – kapitel 1, del 2: Tvekampen” var i strid med § 3, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen og § 73, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014.

Nævnet fandt ligeledes, at de indsatte sponsorkrediteringer før og efter ”Hjem til Gården – kapitel 1: Tilbage til rødderne” og ”Hjem til Gården – kapitel 1, del 2: Tvekampen” var indsat i overensstemmelse med § 26, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen og § 80, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven.

Opdateret 01. februar 2019