Klage over skjult reklame for Ben and Jerry's i The Tonight Show vist på DR3

Resumé

Der var klaget over skjult reklame for isproducenten Ben and Jerry’s i et programafsnit af The Tonight Show med Jimmy Fallon vist på DR3. Det påklagede indslag omhandlede en særlig isvariant ”The Tonight Dough”, som var tilgængelig på det amerikanske marked i en midlertidig periode.

Radio- og tv-nævnet konstaterede indledningsvis, at der ved vurderingen af, om udenlandske indkøbte programmer indeholder skjult reklame, skal anvendes et mindre restriktivt udgangspunkt end ved egenproduktioner.

Radio- og tv-nævnet fandt herefter, at programmet trods det mindre restriktive udgangspunkt indeholdt skjult reklame for Ben and Jerry’s. Nævnet lagde ved vurderingen vægt på, at programmet indeholdt massive fremhævelser af Ben and Jerry’s med et kommercielt islæt samt rosende og anprisende omtale. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Ben and Jerry’s er et meget velkendt brand på det danske marked.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019