Skjult reklame for Cult i programmet "Cultpigerne" sendt på DR3

Resumé

Der var klaget over ulovlig sponsorering/skjult reklame for Cult i programmet ”Cultpigerne” vist på DR3. Programmet omhandlede såkaldte ”Cultpiger”, som sælger Cults produkter på festivaller, markeder m.v., hvor pigerne deltager.

DR oplyste i høringssvaret bl.a., at programmet ikke var sponsoreret af Cult. Radio- og tv-nævnet vurderede derfor sagen ud fra reglerne om skjult reklame.

Radio- og tv-nævnet fandt ikke, at visningen af Cults logo og produkter samt omtalen af Cults navn i programmet udgjorde skjult reklame for Cult. Nævnet lagde herved vægt på, at visningen og omtalen var redaktionelt berettiget i forhold til programmets indhold og formål. Nævnet bemærkede bl.a., at det ville være vanskeligt at lave en dokumentarisk udsendelse som den påklagede uden at vise virksomhedens logo og produkter samt omtale virksomhedens navn gentagne gange.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019