Ulovlig reklame for Hurup Møbelfabrik A/S på TV 2, ny version

Resumé

Advokatfirmaet HNA indgiver den 7. januar 2008 på vegne af Erling Christensen Møbler A/S klage over en ny version af en tidligere påklaget tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2. Den nye version af tv-reklamen afviger fra den gamle, idet det ikke anføres, at køb af fabrikantens møbler er 40 % dyrere hos forhandlere.

Den tidligere klagesag genoptages den 11. januar 2008 på begæring af Kromann Reumert på vegne af Hurup Møbelfabrik A/S. For en uddybende beskrivelse, se "Genoptagelse af sag om klage over ulovlig reklame for Hurup Møbelfabrik A/S på TV 2".

Klagen angår det forhold, at tv-reklamen ifølge HNA giver indtryk af, at køb ved Hurup Møbelfabrik A/S' forretningssteder har karakter af "fabriksudsalg".
I en forhåndsbesked af 14. april 2008 anfører Forbrugerombudsmanden visse betingelser for brug af udtryk som "Direkte salg fra egen dansk fabrik" og "Direkte fabrikspris". Radio- og tv-nævnet erklærer sig enigt i, at Hurup Møbelfabrik A/S overholder disse betingelser.

På den baggrund finder Nævnet ikke, at den nye version af tv-reklamen for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 er i strid med bestemmelserne om markedsføring.

 

AFGØRELSE MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 hurupmoeblernyversion06022012.pdf i nyt>Afgørelse af klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S på TV 2

6. februar 2012

Opdateret 19. marts 2019