Ulovlig reklame for Hurup Møbelfabrik A/S på TV 2

Resumé

Den 7. november 2007 træffer Radio- og tv-nævnet afgørelse i sagen om klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S. Afgørelsen angår dels, at det i tv-reklamen anføres, at fabrikantens møbler sælges 40 % dyrere hos forhandlere, dels, at salget i tv-reklamen anføres som værende fra egen dansk fabrik. Nævnet fandt, at tv-reklamen var i strid med markedsføringsloven, idet Hurup Møbelfabrik A/S ikke kan dokumentere, at køb af deres møbler altid ville være 40 % dyrere hos forhandlere. Udtrykket "fra egen dansk fabrik" findes af Nævnet ikke at være i strid med bestemmelserne om markedsføring.

Den 20. december 2007 begæres sagen genoptaget af Kromann Reumert på vegne af Hurup Møbelfabrik A/S. Nævnet imødekommer begæringen, da der foreligger prislister, der i visse tilfælde viser prisforskelle på 40 % ved køb hos forhandlere.

Den 7. januar 2008 indgives klage af advokatfirmaet HNA på vegne af Erling Christensen Møbler A/S. Den 29. januar 2008 anfører HNA, at tv-reklamen udtrykker, at køb hos Hurup Møbelfabrik A/S altid medfører 40 % besparelse, samt at der er tale om fabriksudsalg.

Den 9. april 2008 politianmeldes Hurup Møbelfabrik A/S for strafbar overtrædelse af markedsføringsloven.

Den 14. april 2008 afgiver Forbrugerombudsmanden på Kromann Reumerts anmodning forhåndsbesked om udtrykkene "Direkte salg fra egen dansk fabrik" og "Direkte fabrikspris". Forbrugerombudsmanden vurderer heri, at udtrykkene ikke synes brugt lovstridigt.

I december 2010 gøres Nævnet opmærksom på, at Hurup Møbelfabrik A/S i forbindelse med politianmeldelsen uden domsforhandling accepterer at betale en bøde på 150.000 kr. Dette forhold, samt det forhold at Hurup Møbelfabrik A/S ikke har fremlagt dokumentation for, at fabrikantens møbler altid sælges 40 % dyrere hos forhandlere, fører til at Nævnet fastholder tv-reklamens lovstridighed.

AFGØRELSE MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 hurupmoeblergenoptagelse06022012.pdf i nyt>Afgørelse af genoptaget sag om ulovlig tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S sendt på TV 2

6. februar 2012

Opdateret 01. februar 2019