Tempt Cider på TV 2

Resumé

Klagen angik en reklame for Tempt Cider vist på TV 2. Klager anførte, at reklamen er rettet specielt mod unge piger og opfordrer til indtagelse af alkoholdrikke.

Klager påpegede, at skuespillerinden fremstår som mindreårig, samt at tidspunktet for visningen gjorde, at den blev set af flest muligt unge.

Radio- og tv-nævnet fandt på baggrund af sagens oplysninger, at reklamen ikke er i strid med de gældende regler.

Nævnet lagde ved sin afgørelse blandt andet vægt på, at skuespillerinden i reklamen er 24 år, at sproget i reklamen er engelsk, og at reklamen ikke vises i forbindelse med programmer primært rettet mod mindreårige.

 

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019