Danmarks Indsamling

Resumé

Klagen angik en konkurrence om en VW FOX i DR’s udsendelse ”Danmarks Indsamling 2009”.

Radio- og tv-nævnet fandt, at reglerne om sponsorering af programmer var overtrådt, da konkurrencens sponsor ikke er krediteret hverken i starten eller slutningen af programmet, og eksponeringen af præmierne går ud over den tilladte korte og neutrale omtale, der er nødvendig for at gennemføre konkurrencerne.

Derudover fandt Nævnet, at også forbuddet mod at et sponsoreret program promoverer sponsors eller tredjemands varer eller tjenesteydelser er overtrådt.   

Nævnet tog ikke stilling til øvrige elementer i udsendelsen, men henviste til, at reglerne om skjult reklame og sponsorering skal overholdes også i denne type udsendelser.

Nævnet har taget til efterretning, at DR beklager den manglende kreditering af sponsorerne, og at DR i fremtiden agter at sørge for kreditering af samtlige sponsorer i rulleteksterne i forbindelse med lignende udsendelser.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 01. februar 2019