Starbucks Coffee

RESUMÉ

Programmet "Kaffens Historie" blev sendt på DR2 den 11. juni 2008. Afsnittet indledes med korte klip og udtalelser om kaffen, bønnerne, samt de politiske og menneskelige aspekter ved kaffedyrkningen. I løbet af programmet nævnes Starbucks adskillige gange, deres logo bliver vist ofte og Howard Schultz, ejer af Starbucks, udtaler sig om Starbucks historie, koncept m.v. Andre kaffekæder som Second Cup, Peet’s og Santa Cruz bliver nævnt, men der er størst fokus på Starbucks.

Radio- og tv-nævnet fandt efter en konkret vurdering, at tv-programmet ikke indeholder skjult reklame. Nævnet lagde ved sin vurdering blandt andet vægt på, at fremhævelsen af Starbucks Coffee er berettiget i forhold til udsendelsens redaktionelle indhold; nemlig oplysning om kaffefirmaernes brug af Fair Trade og lignende bæredygtige koncepter set i forhold til forbrugerbevidsthed, etik og omsætning.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE (PDF-FORMAT)

Afgørelse om skjult reklame for Starbucks Coffee i programmet Kaffens Historie sendt på DR2

Opdateret 01. februar 2019