Reklamer i radio, tv og on demand

De regler, der gælder for reklamer, sponsorering og produktplacering i Danmark omfatter kun udbydere, der er etableret i Danmark. Der er dog inden for EU en række bestemmelser, der gælder alle medlemslande.

Reglerne gælder danske medieudbydere. 

Det er ikke afgørende hvilket sprog, som udsendelsen sendes på.

Det er Radio- og tv-nævnet, der behandler klager over reklamer, sponsorering og produktplacering.

En udbyder, der sender dansksproget indhold til Danmark, men som er etableret i et andet land, er ikke omfattet af de danske reklameregler. Radio- og tv-nævnet behandler derfor ikke sager, der vedrører disse udbydere.

Du kan via linkene i oversigten nedenfor finde yderligere information om, hvilke regler, der gælder, hvem der er omfattet af reglerne, finde klagevejledning og en fortegnelse over verserende og afgjorte reklamesager.

Find mere information:

Opdateret 07. november 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen