FM4 udbud 2011

Radio- og tv-nævnet havde ved udløbet af ansøgningsfristen til den fjerde jordbaserede FM-radiokanal, FM 4, modtaget ansøgninger fra Berlingske People A/S. Selskabet er ejet i fællesskab af Berlingske Media A/S (70 %) og PeopleGroup A/S (30 %).

Læs den indkomne ansøgning fra Berlingske People A/S - Radio24syv.
(NB. Filen er stor og kan tage tid at hente)

Bemærk, at der er ikke tale om det komplette ansøgningsmateriale, men om en version af ansøgningen, der ikke indeholder fortrolige oplysninger.

Udbudsteksten og de tilhørende bilag til udbudsteksten kan findes i de to lister nedenfor.
Bemærk, at alle bilag til udbudsteksten samt spørgsmål stillet i forbindelse med udbuddet og de tilhørende svar er en del af udbudsmaterialet, som det er ansøgernes eget ansvar at holde sig opdateret om.

Mindre ændring i udbudsteksten

Den 24. januar 2011 har Radio- og tv-nævnet foretaget en mindre ændring i afsnit 5.2.4.11. på side 37 i udbudsteksten. Der er fjernet en forkert angivelse vedr. 50% vægtning af en overordnet vurdering af kvalitet og niveau af programmerne.

Der henvises til den reviderede udgave af udbudsteksten af 24. januar 2011, som er tilgængelig nedenfor.

Supplerende oplysning vedrørende moms af tilskuddet til den kommende FM4-tilladelseshaver

Radio- og tv-nævnet skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på, at radio- og fjernsynsudsendelser ifølge momsloven er omfattet af momspligten, hvorfor der afregnes moms af licens, der er at betragte som betaling for udsendelserne. Momsafregningen for så vidt angår tilskuddet til FM4, foretages af DR. Den kommende tilladelseshaver skal således ikke afregne moms af det modtagne tilskud, der maksimalt kan udgøre 100 mio. kr. om året, men tilladelseshaveren må i øvrigt antages at være momspligtig, hvilket betyder, at der skal afregnes ind- og udgående moms til SKAT efter de til enhver tid gældende regler herfor.

Opdateret 01. marts 2023