Kommerciel lokalradio

Kommerciel lokalradio er betegnelsen for lokalradiostationer i Danmark, som opererer på kommercielle vilkår og således må sende reklamer. Radio- og tv-nævnet udsteder programtilladelser til radiostationerne i forbindelse med udbud.

Den gældende kommercielle lokalradio-ordning er fra 1. januar 2018. Der er ikke krav til programvirksomheden, men stationerne skal overholde de generelle bestemmelser herom i radio- og fjernsynsloven.

Du kan læse mere om kommerciel lokalradio på undersiderne i venstremenuen, hvor du bl.a. finder en oversigt over alle de gældende programtilladelser.


Tilladelser til kommerciel lokalradio

Programtilladelser og sendetid skal i følge Radio- og fjernsynslovens kapitel 9 som hovedregel tildeles efter udbud af de ledige sendemuligheder, herunder af ledige frekvenser.

Alle programtilladelser til kommerciel lokalradio er i 2017 blevet udbudt og der er blevet tildelt tilladelser der gælder til og med 31. december 2027. Læs mere om udbuddet i 2017.

Se hvem der har tilladelse til kommerciel lokalradiovirksomhed her:

Tilladelser til kommerciel lokalradio.

Tilladelser til kommerciel lokalradio (Excel)

Pi-koder

Med tilladelse til kommerciel lokalradiovirksomhed følger ret til at anvende såkaldte RDS PI-koder, som tildeles af Radio- og tv-nævnet.

PI står for Program Identification, og radiostationer, der benytter RDS, får således en unik kode som kun bruges af den. PI-koden giver stationerne mulighed for at vise radiokanalens navn på modtageren, så der fx står 'Radio Skala' i stedet for frekvensen eller lignende.

Opdateret 24. juni 2024