Udbud af kommerciel lokalradio

Baggrund

Radio- og tv-nævnet gennemførte i første halvår af 2017 et udbud sendemuligheder for kommerciel lokalradio i henhold til bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel lokalradio.

Frekvenser blev udbudt i sendenet, der kunne indeholde én eller flere frekvenser. Der blev i alt udbudt 227 sendenet. 

Tildelte programtilladelser

Nævnet behandlede de indkomne ansøgninger og udstedte tilladelser pr. den 1. juli 2017 med ikrafttrædelse den 1. januar 2018. 

Radio- og tv-nævnet modtog 41 ansøgninger og har udstedt 223 programtilladelser over hele landet fordelt på 39 ansøgere

Se oversigten over tilladelser og tilladelseshavere her.

Find udbudsmateriale mv. nedenfor:

Opdateret 16. marts 2023