Udbud af kommerciel lokalradio

Baggrund

Radio- og tv-nævnet gennemførte i første halvår af 2017 et udbud sendemuligheder for kommerciel lokalradio i henhold til bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel lokalradio.

Frekvenser blev udbudt i sendenet, der kunne indeholde én eller flere frekvenser. Der blev i alt udbudt 227 sendenet. 

Find udbudsmateriale mv. i listen nedenfor.

Opdateret 11. september 2019