Genudbud af ikkekommerciel lokalradio 2018

Genudbud af ikkekommerciel lokalradio

Baggrund

Radio- og tv-nævnet gennemførte et genudbud af de ledige sendemuligheder for ikkekommerciel lokalradio i henhold til bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradio. Sendemulighederne blev udbudt på samme vilkår og måde som ved det oprindelige udbud. Se udbudsmateriale og bilag nederst på siden.

Tildelte programtilladelser

Nævnet behandlede de indkomne ansøgninger og tildelte tilladelser på nævnsmøde den 22. juni 2018.

Se oversigten over tildelte tilladelser her.

Ansøgningsskema og -frist

Ansøgningsfristen var fredag den 4. maj 2018, kl. 12.00.

Der kan ikke længere indsendes ansøgninger.

Spørgsmål og svar

Radio- og tv-nævnet gennemførte en spørgsmål- og svarrunde i forbindelse med udbuddet.

Fristen for indsendelse af spørgsmål var den 23. marts 2018, kl. 12. 

Se spørgsmål og svar her.

For at sikre lige adgang til oplysninger om udbuddet blev svarene alene offentliggjort på denne hjemmeside. Der blev ikke udsendt individuelle svar med post eller mail. Det var ansøgers eget ansvar at holde sig opdateret om spørgsmål og de hertil afgivne svar.

Ansøgere kan med fordel orientere sig i spørgsmål- og svar-materialet fra udbuddet i 2017.

Ansøgere og ansøgninger

Se listen over ansøgere her.

Se alle ansøgninger og programbeskrivelser her.

Opdateret 15. marts 2023