Nova FM

Radio- og tv-nævnet udpegede på sit møde den 25. juni 2014 FM5 A/S som vinder af udbuddet af den femte FM-kanal. Tilladelsen til at sende på den femte FM-kanal gælder i 8 år.

FM5 A/S var ejet af SBS Discovery Media Holding ApS. På sit møde den 19. juni 2015 godkendte Radio- og tv-nævnet Bauer Medias overtagelse af selskabet. Bauer Media ApS driver den nuværende station på kanalen, NOVA FM. Programvirksomheden i henhold til den nuværende tilladelse blev igangsat den 20. november 2014 og udløber den 20 november 2022.

Den femte jordbaserede FM-radio-kanal blev udbudt på baggrund af § 1 i bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal, der blev udstedt af Kulturministeriet den 20. marts 2014. Radio- og tv-nævnet tildelte programtilladelsen efter en såkaldt skønhedskonkurrence. I den forbindelse indkaldte nævnet ansøgninger til konkurrencen med frist den 20. maj 2014, kl. 12.

Det samlede udbudsmateriale med tilhørende bilag.

Den oprindelige tilladelse

Den oprindelige FM 5-tilladelse blev solgt den 18. juni 2003 på en åben auktion samtidig med FM 6-tilladelsen, men med den begrænsning, at begge tilladelser ikke måtte gå til én og samme byder. FM 5-tilladelsen har en varighed på otte år og gælder derfor til 2011.

Otte selskaber deltog i auktionen: Bonnier, MTG, NRJ, Clear Channel, SBS, Sky, Talpa, TV 2/Danmark.

Sky Radio (Murdoch) vandt auktionen over FM 5-tilladelsen med et bud på 54 millioner kroner i årlig koncessionsafgift. Dertil kom en eventuel variabel afgift, som var omsætningsafhængig.

Se den oprindelige tilladelse mm. til Sky Radio.

Tilbagelevering af tilladelse og sagsanlæg

I november 2005 tilbageleverede Sky Radio tilladelsen til Radio- og tv-nævnet og påbegyndte samtidig et sagsanlæg om dækningsgraden for kanalen. Sky Radio fik ikke medhold i sin påstand for Byretten, og påklagede derfor sagen til Landsretten.

Kammeradvokaten stævnede som advokat for Radio- og tv-nævnet i august 2006 Sky Radio med krav om betaling af koncessionsafgiften.

Østre Landsret stadfæstede den 2. marts 2012 Byrettens dom fra den 8. maj 2008, hvori Sky blev dømt til at betale cirka 210 mio. kr. med tillæg af renter til Radio- og tv-nævnet. Nævnet blev frifundet for Sky's krav.

Se korrespondancen vedrørende dækningen mm.

Nyt udbud af tilladelsen

Radio- og tv-nævnet udbød igen tilladelsen på auktion den 23. august 2006.

Her deltog fem bydere: MTG, SBS, Orkla, TV 2, Talpa.

Talpa kunne kun byde på den ene del af landet, idet de allerede var indehavere af tilladelsen til FM 6.

Det statsejede selskab TV 2 Radio A/S købte tilladelsen for 23 millioner kroner i årlig koncessionsafgift og påbegyndte sine udsendelser i november 2006.

Overdragelse af tilladelsen

Allerede i juni 2008 blev tilladelsen overdraget fra TV 2 Radio til SBS-Radio, som siden sendte på frekvensen under navnet Nova FM.

Der varknyttet en række særlige vilkår til tilladelsen om udsendelse af bl.a. daglige nyheder og magasinprogrammer. SBS var ved FM 5-tilladelsens overdragelse forpligtet til at overholde disse særlige vilkår. I modsætning hertil var der ikke knyttet særlige indholdskrav til FM 6-tilladelsen, som Radio 100FM var indehaver af.

Opdateret 01. marts 2023