Udbud af FM 5 2014

Radio- og tv-nævnet udbyder nu den femte jordbaserede FM-radiokanal (FM 5) i en såkaldt skønhedskonkurrence.

FM 5 udbydes enten som

  • én samlet sendemulighed (Landskanalen)

eller

  • en sendemulighed, der kan anvendes på Sjælland (Østkanalen), og en sendemulighed der kan anvendes i Jylland og på Fyn (Vestkanalen)

Tilladelsesperioden er otte år og varer fra den 20. november 2014 til 19. november 2022.

Der skal årligt på både FM og DAB sendes 400 timers nyhedsudsendelser eksklusive eventuelle reklamer fordelt i tidsrummet kl. 6-24.

BAGGRUND OG LOVGRUNDLAG

Udbuddet finder sted, fordi den tilladelse, som NOVA FM i dag har til at sende på FM 5, udløber per 19. november 2014.

Udbuddet sker på baggrund af bekendtgørelse nr. 259 af 20. marts 2014 om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal (FM5) udstedt af kulturministeren.

Bekendtgørelsen kan findes som bilag 4 i dokumentlisten neden for.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgninger til konkurrencen skal være modtaget senest

tirsdag den 20. maj 2014, kl. 12.00.

Radio- og tv-nævnet kan aflyse udbuddet efter ansøgningsfristen, hvis der ikke er fremkommet egnede ansøgninger.

HVORDAN SKAL DER SØGES?

Der kan kun ansøges ved at anvende det elektroniske ansøgningsskema, der er link til nederst på denne side.

Ansøgningsskemaet kan findes i PDF-format i bilag 1 til udbudsmaterialet neden for.

Det samlede udbudsmateriale kan findes i dokumentlisten neden for.

OFFENTLIGGØRELSE AF ANSØGERE

Radio- og tv-nævnet offentliggør senest fredag den 23. maj 2014, kl. 12.00, hvem der har ansøgt om tilladelse til FM5.

OFFENTLIGGØRELSE AF VINDEREN

Radio- og tv-nævnet forventer at offentliggøre vinderen eller vinderne af udbuddet fredag den 27. juni 2014.

Tilladelse eller tilladelser vil blive udstedt hurtigst muligt efter denne dato og forventes senest udstedt onsdag den 9. juli 2014.

SPØRGSMÅL OG SVAR

I perioden frem til fredag den 25. april 2014, kl. 12.00 vil der være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Spørgsmål sendes til:

Radio- og tv-nævnet
rtv@remove-this.kulturstyrelsen.dk

Anfør teksten ”Spørgsmål, udbud FM 5” i emnelinjen.

Svarene offentliggøres løbende og senest mandag den 5. maj 2014 sammen med spørgsmålene på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Find spørgsmål og svar til FM 5-udbuddet her.

For at sikre lige adgang til oplysninger om udbuddet offentliggøres svarene alene på hjemmesiden.

Der udsendes ikke individuelle svar med post eller mail.

FORBEHOLD

Radio- og tv-nævnet tager forbehold for eventuelle ændringer inden udløbet af ansøgningsfristen i de vilkår for tilladelsen, der er anført i udbuds-materialet.

Nævnet tager ligeledes forbehold for fejl i udbudsmaterialet.

Udbudsmateriale

Ansøgningen skal desuden vedhæftes følgende bilag, som der ikke er udarbejdet skabelon til:

G. Tegningsberettigelse

H. Vedtægter

I. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen

J. Resume af ansøgningen

K. Eventuel aktionæroverenskomst

L: Eventuel ansøgningsversion med undtagelse af følsomme oplysninger

Bilag 4: Bekendtgørelse nr. 259 af 20. marts 2014 om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal, inkl. bilag:
•    1. Senderettigheder til FM5-sendenettet
•    2. Vedrørende økonomiske forhold
•    3. Vedrørende afgiftsgrundlaget

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet er ikke længere tilgængeligt. Der var ansøgningsfrist tirsdag den 20. maj 2014, kl. 12.00.

Vinderen - Nova FM

Radio- og tv-nævnet udpegede på sit møde den 25. juni 2014 FM5 A/S som vinder af udbuddet af den femte FM-kanal. Tilladelsen til at sende på den femte FM-kanal gælder i 8 år.

Læs mere om Nova FM her.

Kommunikation om udbuddet

Al kommunikation om udbuddet, herunder:

  • Evt. supplerende oplysninger og information
  • Ansøgere
  • Tilladelser

vil blive offentliggjort via nyhedsbreve og på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Svar på spørgsmål vil dog alene blive offentliggjort på siden med spørgsmål og svar til udbuddet jf. teksten neden for om spørgsmål og svar.

Tilmeld dig nyheder fra medieområdet her

Opdateret 01. marts 2023