Model for beregning af dækning af DAB sendenet

Til brug for implementeringen af beslutningerne i tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 – om digital radio mv. af 28. april 2015 har Kulturministeriet udarbejdet en model for beregning af dækning i DAB sendenet. Modellen har været i offentlig høring, hvilket ikke gav anledning til justering af modellen for beregning af dækning i DAB sendenet.

Modellen skal benyttes ved beregning af dækning for DAB sendenettene i både DAB-blok 1, 2 og 3 (det vil sige i det landsdækkende kommercielle sendenet, det landsdækkende public service sendenet og i det regionale kommercielle sendenet). Forslaget er generisk og kan anvendes både for DAB og DAB+.

DAB-dækningen beregnes ud fra kendskab til DAB-modtageres følsomhed og antenneegenskaber samt statistiske modeller for radiobølgers udbredelse og dæmpning på grund af bygninger mv. De parametre, der hidtil er anvendt i beregningerne, blev fastlagt i forbindelse med etableringen af nettet. I den tid der er gået siden etablering og den videre udbygning af DAB-nettet, er der indhøstet flere erfaringer bl.a. især fra Storbritannien.

Modellen indgår bl.a. i udbuddet af DAB-blok 1 som grundlag for beregning af den krævede indendørsdækning på minimum 80 % af Danmarks geografiske landareal.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)