Udbud af DAB-blok 3, 2015

Radio- og tv-nævnet gennemførte i foråret 2015 det første udbud af sendemuligheder i den regionalt opdelte DAB-blok 3.

Der var 87 ansøgere til genudbuddet og Nævnet udstedte tilladelse til samtlige ansøgere.

Find udbudsmateriale mv. i listen nedenfor.

Opdateret 01. marts 2023