Høring over 360 graders-undersøgelse

Høring over 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

Kulturstyrelsen gennemfører nu en høring over 360 graders-undersøgelse om digital radio mv. med henblik på faglig kvalitetssikring af rapporten i sin helhed. 

Baggrund for høringen

Det følger af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 – om digital radio mv. af 28. april 2015, at der skal udarbejdes en 360 graders-undersøgelse med det formål fortsat at tjene til kvalificering af de mediepolitiske beslutninger på radioområdet.

Det fremgår af undersøgelsens kommissorium, at der udarbejdes en rapport på baggrund af den eksisterende viden om digital radio, der således ajourføres og struktureres samt bistand fra følgegruppen, der er sammensat af uafhængige eksperter og repræsentanter fra radiobranchen mv. 

Rapporten udarbejdes af Kulturministeriet og Kulturstyrelsen og skal ifølge kommissoriet ikke indeholde indstillinger.

Høringsfrist

Fredag den 29. januar 2016.   

Høringssvar sendes til:

medi@remove-this.kulturstyrelsen.dk 

Anfør venligst teksten: ”Høring – 360 graders undersøgelse” i emnelinjen.

Opdateret 04. marts 2021