Radio- og tv-nævnets afgørelser vedr. værditestordningen

Når DR vil påbegynde en væsentlig ny tjeneste, som de ikke allerede er forpligtet til at tilbyde i deres public service-kontrakt eller vil foretage væsentlige ændringer af eksisterende tjenester, skal tjenesten først godkendes af Radio- og tv-nævnet på grundlag af en såkaldt værditest.

En værditest gennemføres enten efter en ansøgning fra DR til Radio- og tv-nævnet, eller ved at Nævnet selv tager en sag op.

Der kan også blive gennemført værditest af nye tjenester fra de regionale TV 2-virksomheder. TV 2-regionerne skal dog ikke indsende en ansøgning, men Radio- og tv-nævnet kan selv tage en sag op, hvis Nævnet vurderer, at det er relevant.

Du kan læse mere om lovgrundlaget og retningslinjer for værditest her.

Hvordan vurderes, om en ny tjeneste er væsentlig?

Når DR og Nævnet skal vurdere, om en ny tjeneste er væsentlig, vil der blive lagt vægt på fire forhold:

 • Tjenestens udbredelse – dvs. hvor mange forventer man vil bruge tjenesten og i hvor stort omfang vil de bruge den
 • Den finansielle størrelse – dvs. hvor meget koster det at etablere og drive den nye tjeneste. En tjeneste er væsentlig, hvis den koster mere end 1 million kroner årligt i 3 år
 • Nyhed – dvs. er tjenesten ny eller ligger den i forlængelse af eksisterende tjenester
 • Varighed – dvs. hvor lang tid skal den nye tjeneste være i drift. Pilotprojekter eller projekter af mindre end fire måneders varighed skal ikke værditestes

Hvad skal Radio- og tv-nævnet vurdere i en værditest?

Det, som Nævnet skal vurdere i en værditest, er dels den nye tjenestes public service-værdi for samfundet, dels hvilken indvirkning den nye tjeneste vil have på andre tjenester i markedet.

For at en tjeneste har public service-værdi, skal den opfylde

 • demokratiske,
 • sociale eller
 • kulturelle behov

Der skal være en merværdi enten for samfundet eller for enkeltindivider ved at etablere tjenesten. Der skal desuden være sammenhæng mellem nytteværdien ved tjenesten og de omkostninger, der er forbundet med den.

Vurderingen af den nye tjenestes indvirkning på andre tjenester på markedet skal baseres på en udtalelse fra et uafhængigt konsulentfirma, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal have haft lejlighed til at udtale sig om.

Her vil der blive lagt vægt på:

 • Er der lignende eller alternative tilbud på markedet
 • Hvordan er markedsstrukturen
 • Hvilken markedsstilling har DR eller de regionale TV 2-virksomheder
 • Konkurrencens omfang
 • Potentielle virkninger af den nye tjeneste for private initiativer

Radio- og tv-nævnet skal i forbindelse med værditesten gennemføre en offentlig høring på 3 uger. Høringen skal være baseret på DR’s ansøgning om godkendelse af den nye tjeneste.

Nævnet skal bruge denne høring i sin vurdering af den nye tjeneste, blandt andet hvilken indvirkning den vil have på andre tjenester på markedet. Det uafhængige konsulentfirma skal udtale sig om den offentlige høring.

Se hvilke konsulentfirmaer, der er indgået rammeaftaler med, i forbindelse med udtalelsen fra et uafhængigt konsulentfirma, der er omtalt oven for.

Find gennemførte værditests her.

Opdateret 09. marts 2023