Mikkel Abrahamsen


Navn: Mikkel Abrahamsen
Alder: 24 år
By: Fra Odense, bor i Helsingør
Uddannelse: Sociologistuderende ved Københavns Universitet
Interesser: Inddragelse, demokrati, politik og (kultur)fællesskaber.
Motivation: At støtte og bidrage til udviklingen af ungekulturen sammen med andre unge. At få unge ind i kulturinstitutionerne som andet end bare brugere, men aktive medskabere og sparringspartnere.
Forandringsmission: Jeg ønsker at støtte unges demokratiske inddragelse i samfundet, og jeg vil gerne være med til at skabe et kulturlandskab, hvor unge ikke kun bliver hørt, men også bliver anerkendt som de værdifulde nytænkere, medskabere og partnere i kulturlivet, de er.

 

 

Opdateret 04. januar 2021