God ledelse i selvejende kulturinstitutioner

Anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner. Formålet er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer.

Baggrunden for Kulturministeriets udgivelse af anbefalingerne i 2011 var et stigende krav til ledelsen af kulturinstitutioner. De fleste selvejende kulturinstitutioner i Danmark er blevet til på græsrodsniveau med et folkeligt mandat. Men forventninger til kvaliteten er øget med tiden, og har ført til et behov for professionalisering af institutionerne.

Anbefalingerne i anvendelse

Kulturministeriets mål med anbefalingerne er, at kulturinstitutionernes ledelse sætter sig ind i anbefalingerne, og tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold. Anbefalingerne supplerer driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen, som blev vedtaget i december 2010.

Hent publikationer i lang og kort version

Lovgivning 

Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner var en del af gennemførelsen af: 

Driftstilskudsloven
Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Lov nr. 1531 af 21/12/2010)

Driftstilskudsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (Bek nr. 1701 af 21/12/2010) 

Anbefalingerne skal styrke bestyrelser og direktioner i forhold til at løfte de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, loven og bekendtgørelsen pålægger dem, og understøtte, at tilskudsmodtagere løser offentligt finansierede opgaver professionelt, kompetent og effektivt.

Opdateret 26. maj 2021