Tilskud til formidling på museerne 2008

Herunder ses de tilskud der er uddelt fra formidlingspuljerne 1-4 i 2008.

Pulje 1: Udvikling af museernes formidling


Danmarks Industrimuseum

Interface - et samarbejdsprojekt mellem 30 museer og 30 gymnasiale uddannelser i Region Midt.
350.000
Bilag
Artikel

Danmarks Tekniske Museum
En fleksibel og flytbar udstillingsenhed; Hot Spot.
76.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport
Billeder

Den Hirschsprungske Samling
Research til "Lydspor", der skal tilbydes museets besøgende i form af en nyudviklet iPod.
50.000
Læs om erfaringerne med projektet (pdf-format)

Designmuseum Danmark / Kunstindustrimuseet
Publikumsinvolverende interaktionsdesign.
290.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Historiens Hus - Ringsted Museum og Arkiv
Brugerundersøgelser blandt 4-12 årige for at undersøge, hvordan de bruger museernes formidlingstilbud.
90.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Kunstmuseet Køge Skitsesamling
Formidling til børnehavernes ældste børn med titlen "Vildt - på sporet af dyrene i kunstens verden.
275.410
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Kvindemuseet i Danmark
En digital byvandring for piger og drenge i industrisamfundet.
296.000  

Københavns Museum
Bydelsprojekt Nørrebro om mangfoldighed, delagtighed og rummelighed i Københavns historie.
546.000
Læs om erfaringerne med projektet (pdf-format)
Bilag
Evaluering
Rapport

Middelfart Museum
Brugerinddragelsesprojektet "Åbent hus".
530.640
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Moesgård Museum
Projektet "Skrevet med runer - mennesker og medier i oldtid og middelalder".
661.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Moesgård Museum
Belysning af, hvorledes museumsudstillinger bevidst kan stimulere bestemte følelser med henblik på at optimere indlevelse og affektiv læring. 165.000

Museet for Samtidskunst
Body Art Index - Kroppen taler sit eget sprog.
222.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Museet for Thy og Vester Hanherred
Fortællinger fra Bedsted - et samtidsportræt af en stationsby i Thy.
108.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Museet Færgegården
Brugerinddragelsesprojektet "Hallo Frederikssund"
396.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Museum Lolland-Falster / Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Klimaets betydning for livet på, nu og i fremtiden.
315.150
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Museum Sønderjylland
En særudstilling, der formidler dødens riter ved hjælp af eksempler fra forhistorien og middelalderen i Nord- og Sydslesvig.
450.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Museum Vestsjælland / Holbæk Museum
Undervisningssamarbejde mellem Erhvervsuddannelsescenter Nordvestsjælland og Holbæk Museum, "Bedre Byggeskik - revival".
125.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Museum Østjylland / Kulturhistorisk Museum Randers
"Tidshjulet - et multifunktionelt museumsrum".
355.000
Læs om erfaringerne fra projektet (pdf-format)
Bilag
Rapport

Naturhistorisk Museum
Undervisningsforløb om fauna og husdyrgødning; Velkommen til Lorteland!
125.000

Nordjyllands Historiske Museum
Udvikling af online undervisningsmateriale i forbindelse med det regionale pilotprojekt "Formidling til børn og unge i Himmerland".
152.000

Odense Bys Museer
Udvikling af formidlingsstrategi vedr. "Sindet" - nyt formidlingsprojekt i H.C. Andersens Hus.
490.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Artikel

Ringkøbing-Skjern Museum
Udvikling af formidlingsskabelon til målgruppe-orienterede tilpasninger af museets formidlingstemaer.
290.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Sorø Kunstmuseum / Vestsjællands Kunstmuseum
Fotodelingsprojektet Myplace
133.500

Statens Museum for Kunst
Udvikling af interaktivt undervisningsforløb for besøgende i Børnenes Museum for Kunst med titlen "Parringer 1".
194.500
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Trapholt
Projektet Børnenes kunstklub.
392.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Vejleegnens Museer
Virtuelle historiske guider gennem Vejle Museum.
472.800
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Vesthimmerlands Museum
Projektet "Vores Kulturarv" - Vesthimmerland i dialog.
391.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Viborg Stiftsmuseum
Opbygning af oplevelsesrummet "Viborgs brand 1726".
263.500
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format) 
Bilag
Rapport

I alt bevilliget fra Pulje 1: 9.000.000 kr.  

Til toppen

Pulje 2: Udvikling af nye undervisningstilbud på museerne


Dansk Landbrugsmuseum
Projektet "Årstiden på museum", der skaber plads til research og fordybelse i museets udstillinger.
50.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Dansk Landbrugsmuseum
Udvikling af formidlingsværktøj til alle som besøger, oplever og tilegner sig viden på egen hånd.
370.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Designmuseum Danmark / Kunstindustrimuseet
Web-baseret undervisningsmateriale til de gymnasiale uddannelser om bæredygtigt design.
270.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Energimuseet / Elmuseet
Formidlings- og undervisningsprojektet Energi og Klimaværkstedet.
132.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Museet for Thy og Vester Hanherred
Inddragelse af byrummet og den samtidige købstadshistorie i i udvikling af nyt undervisningsmateriale om J.P. Jacobsen og det moderne gennembrud.
215.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Museum Østjylland / Kulturhistorisk Museum Randers
2 kunstneres forening af nutid og fortid på Kulturhistorisk Museum Randers.
100.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Nationalmuset
Udvikling af undervisningstilbud om videnskabshistorie, "Drømme i universet - fra Ptolemæus til Newton".
390.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Naturhistorisk Museum, BioX
Udvikling af eksperimenterende undervisningsforløb; Dyr i bevægelse.
140.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Elevark dyr
Elevark fisk
Elevark rotte
Lærervejledning 1
Lærervejledning 2

Ringkøbing-Skjern Museum
Udvikling af et antal undervisningsmaterialer til gymnasier om "Den store fortælling om Vestjylland - mennesker, udvikling og landskab.
80.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Silkeborg Museum
Udvikling af et historisk rollespil om jernalderen: Tollundmanden - et rollespil om liv og død.
40.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Struer Museum
Tagged - udvikling af højteknologiske redskaber som motiverende faktor for ressourcesvage elever.
275.000

Teatermuseet i Hofteatret 
Udvikling af dialogspil med udgangspunkt i ægteskabet mellem Frederik 7. og grevinde Danner.
129.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Vejle Museum
Udvikling af deltagerbaserede rollespil for 6. - 7. klasse; Mysteriet på museet.
298.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Vesthimmerlands Museum
Fremstilling af skriftligt undervisningsmateriale til 4. - 6. klasse; Stationsbyen - da jernbanen tog bylivet med ud på landet.
81.000

I alt bevilliget fra Pulje 2: 2.200.000 kr.

Til toppen

Pulje 3: Museernes forskning i formidling


ARoS

Opslag af ph.d. i samarbejde med Institut for Æstetiske fag, Aarhus Universitet.
300.000

Odense Bys Museer
Forskningsbaseret undersøgelse af brugen af frivillige formidlere på museer.
300.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Afrapportering

I alt bevilliget fra Pulje 3: 600.000 kr.

Til toppen

Pulje 4: Brugerundersøgelser

Faaborg Kulturhistoriske Museer
Brugerdreven formidlingsstrategi for et fusioneret museum i det Sydfynske Øhav.256.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

Københavns Bymuseum
Brugerundersøgelse til brug for formidlingsprojekt i forbindelse med udgravningerne til Cityringen (metro).
70.400

Nationalmuseet
Fokusgruppe- og brugerundersøgelser af den hybride udstilling Brede Værk med henblik på kvalificering af de planlagte aktiviteter.
160.000

Vejleegnens Museer
Inddragelse af etniske minoriteter i udvikling af ny udstilling om "Danmarks Manchester" i Spinderihallerne i Vejle.
162.000
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)

Viborg Stiftsmuseum
Brugerundersøgelse af multimedieprojektet "Viborgs Brand 1726"             
107.600
Læs om erfaringerne fra projektet (PDF-format)
Bilag
Rapport

I alt bevilliget fra Pulje 4: 500.000 kr.

Brugerundersøgelse til brug for formidlingsprojekt i forbindelse med udgravningerne til Cityringen (metro).70.400

Til toppen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)