Puljen til formidling af Danmarks historie til børn og unge

Puljen har til formål at styrke børn og unges mulighed for og lyst til at møde og engagere sig i Danmarks historie og formidlingen heraf. Puljen er uddelt i 2016 og 2017. Der er ikke yderligere uddelinger. Nedenfor ses de støttede projekter.

2016

Museum Lolland-Falster
"Hist-Battles - udforsk, dramatiser og kæmp om danmarkshistorien"
Hist-Battles er en designet spiloplevelse, der vha. udfordringer baseret på historisk materiale inviterer unge til at løse gåder ved at analysere kilder, udforske steder og genskabe historien gennem at videofilme små dramatiseringer på stedet. Hist-Battles anvender en række elementer fra hybride spil for at skabe motivation, fastholdelse og belønning gennem delmål, progression, socialisering og badges. Hist-Battles anvender forskellige medier, men benyttes fra særligt udviklet web/app.
362.000 kr.
Bilag
Rapport (pdf)

Den Gamle By
"Venner fra fremtiden - historiefortælling i krydsfelt mellem tv, museum og undervisning"
Projektet er målrettet 7-12 årige og giver indblik i forandringer og levevilkår gennem fire nedslag i Danmarkshistorien. Emnerne er hjemvendelse fra krigen i 1864, kvinders rettigheder og familieliv i 1920'erne, fattigdom og familie i 1950'erne og forandringer i skole og børnesyn i 1970'erne. Udgangspunktet er programserien Venner fra Fremtiden, DR Ultra's bidrag til DRs historiesatsning i 2017. Gennem aktiviteter og undervisningsforløb virkeliggøres seriens figurer og problemstillinger.
142.000 kr.
Bilag
Rapport (pdf)

Odense Kommunes Stadsarkiv
"Mytedetektiverne"
Mytedetektiverne skal lære eleverne at reflektere over historien, herunder ikke mindst mytebegrebet. Hvad er en myte, og hvordan opstår den? Eleverne skal være en slags detektiver, der undersøger myternes opståen og funktion. De skal søge, finde og sammenligne informationer fra kilderne, og de skal reflektere over, hvordan og hvorfor en begivenhed kan formidles og fortolkes forskelligt. Kernen i Mytedetektiverne er en interaktiv undervisningshjemmeside og en tilhørende "mytevandrings-app".
200.000 kr.
Bilag
Rapport (pdf)

Historie & Kunst/Københavns Museum
"For gamle dage siden" - Fremtidens pædagoger som vejvisere til Danmarks historie
Projektet udfoldes i et tæt samarbejde mellem Københavns Museum og Pædagoguddannelsen Professionshøjskolen UCC og understøtter kommende pædagogers engagement i at unddrage Danmarks historie og materielle kulturarv i deres arbejde med børn i dagtilbud. De studerende undervises i efteråret 2016 i arkæologi som taktil og visuel indgang til Danmarks historie, og de forankrer og udforsker deres læring i forløb med børn under deres praktikophold i foråret 2017.
354.000 kr.
Bilag
Artikel om projektet i Arkæologisk Forum af Sidsel Kirk, Benedicta Pécseli og Mia Toftdal
Artikel om projektet i Pædagogisk Forum af Sidsel Kirk, Benedicta Pécseli og Mia Toftdal
Artikler fra Dosseringens Vuggestue.
Rapport (pdf)
Tillæg til rapport (pdf)

LYDPOL I/S
"GENFORTALT!" - Interaktiv historieformidling af og for børn og unge
GHETTOBLASTER og LYDPOL søger støtte til udvikling af et pilotprojekt, der afprøver en ny metode for formidling af Danmarkshistorien, der inddrager og engagerer børn og unge. I samarbejde med magasinet THE EXPOSED og app'en Look & Listen, og under konsultation af historiker og podcastproducent Anders Olling, vil vi skabe et interaktivt undervisningsmateriale, der via billedgenkendelses-teknologi giver adgang til 20 historieformidlende podcasts af 5-10 min skabt på workshops med 20 5. klasser.
442.000 kr.
Bilag
Rapport (pdf)

 

2017

Viborg Museum
"Det danske retsopgør 1945-1950. Rollespil og undersøgelse af formidling af retssystem og demokrati".
I 2021 åbner Viborg Museum en ny permanent udstilling med fokus på de danmarkshistoriske begivenheder, som har fundet sted i Viborg gennem 1000 år - bl.a. retsopgøret fra 1945-50. Dette projekt knytter sig hertil med to formål: 1) Udvikling af rollespil, som engagerer elever i alderen 15-20 år i retsopgøret i en sådan grad, at de 2) producerer forslag til, hvordan det nye museum skal formidle det danske retssystem og demokratiets håndtering af ret og retfærdighed efter 2. Verdenskrig.
296.000 kr.
Bilag

Historie & Kunst/Københavns Museum
"Unge Blik På Bygningsarv"
I projektet lærer eleverne, at bygninger omkring os fortæller historier og påvirker vores hverdag. Det er målet, at gøre eleverne i stand til at analysere, vurdere og debattere bygningsarv og arkitektur. Eleverne lærer om bygninger fra idé og opførelse til nedrivning, og om hvordan det levede liv og det omgivne samfund kan aflæses i bygningerne. Efter projektet kan eleverne se og tale om bygningskultur, og de har opnået viden om, hvad der gør bygninger til kulturarv.
301.750 kr.
Bilag

Museum Vestsjælland - Administration og Arkæologi
"Fra Kulturbærer til Kulturskaber"
Projektet skal bidrage til elevers øgede bevidsthed om deres egen rolle som historiske væsener og som kulturskabere. Det engagerer gymnasieelever i historien og formidlingen heraf gennem medskabende udvikling af lokalhistoriske rollespil. Der udvikles model for tværæstetisk projektsamarbejde med fokus på innovationsprocesser og udvikling af elevernes praktiske kompetencer. Projektet er et samarbejde mellem afdelinger i MVE, tro gymnasier, kollegamuseum og eksterne eksperter.
273.000 kr.
Bilag

Greve Museum
"Forstadens stemmer - om velfærdssamfund og menneskerne i det"
En håndgribelig, sanselig og nærværende historieformidling om forstad og velfærd for børn og unge, der skal opleve sammenhæng mellem hvor og hvordan, de bor, og den historiske udvikling i et UV-forløb, rettet mod elever på mellemtrinnet. Projektet knytter identitet, borgerinddragelse og historisk bevidsthed sammen via arbejdet med at skabe ny viden gennem indsamling af mundtlige kilder.
385.500 kr.
Bilag

Oplevelsescenter Ejbybunkeren
"Rødovre og den kolde krig. Krig og samfund på kanten af København 1945-1990".
Projektets overordnede målsætning er at udvikle nye lærings- og undervisningsaktiviteter til udskolingsklasserne, der gør den globale og for mange elever abstrakte den kolde krig konkret og nærværende ved at bringe de fysiske kulturspor efter den kolde krig og den helt nære historie i og omkring Rødovre i spil.
234.132 kr.
Bilag

Opdateret 09. august 2019