Konference om brugere og ikke-brugere

”Museer er vildt vigtige!” - men hvem er de relevante for?

Slots- og Kulturstyrelsen afholdte den 18. juni 2019 heldagskonference på Den Hirschsprungske Samling om de seneste undersøgelser af museernes brugere og ikke-brugere.

Konferencen satte fokus på, hvordan museer kan anvende statistik og kvalitative brugerundersøgelser i praksis. Deltagerne blev præsenteret for de nyeste resultater af den nationale brugerundersøgelse, styrelsens seneste ikke-brugerundersøgelse, som giver et nyt indblik i ikke-brugernes motivation og barrierer for at gå på museum. Der blev desuden afholdt en række praksisnære oplæg af museerne.

Program for dagen 

Blok 1:
9.00-9.45:     Kaffe og registrering

9.45-10:00:   Nyeste resultater om brugere og ikke-brugere
               Rambøll og Seismonaut: DNB og ikke-brugerundersøgelsens resultater (2018) 
               (Line Bjerregaard Jessen)

10.30-10.45:  Q&A

10.45-11.00:  Pause

11.00-11.45:  Refleksionsgrupper

11.45-12.00:  Plenumdiskussion

12.00-12.45:  Frokost

Blok 2:
12.45-13.15:  Fra brugerdata til museumspraksis
               Oplæg af
                   *     Tirpitz: At arbejde med flere målgrupper (Claus Kjeld Jensen)
                   *     Den Gamle By: Mixed Methods (Lisbeth Skjernov)

13.15-13.30:  Q&A

13.30-14.00:  Fra brugerdata til museumspraksis
               Oplæg af
                   *     Skovgaard Museet: Multimodeale fortællinger 
                          (Anne Mette Villumsen & Mia Yates)
                   *     Strandingsmuseet m.fl.: Kvalitative undersøgelser 
                          (Eva Bjerrum, Alexandra-instituttet)
14.00-14.15:  Q&A

14.15-14.45:  Kaffe og kage

Blok 3:
14.45-15.10:  Turister som brugere
               VisitDenmark: Om danske og udenlandske turister som brugere 
               (Charlotte Rømer Rassing)

15.10-16.00:  Refleksionsgrupper

16.00-16.45:  Museernes brug af data?
               Rundbordsdiskussion om dagens erfaringer og oplæg. Panel:
                  *      Ole Winther, SLKS (moderator)
                  *      Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum
                  *      Brian Wiborg, Viborg Museum
                  *      Lise Skytte, AU
                  *      Andreas Bonde, Absalon
                  *      Claus Kjeld Jensen, Vardemuseerne

16.45-17.00:  Tak for i dag

Opdateret 11. maj 2022