Udvalg for data og analyse

Opgaver:

 • Rådgive Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med udvikling af styrelsens undersøgelser på museumsområdet bl.a. den løbende udvikling af Den nationale brugerundersøgelse.
 • Medvirke til at kvalificere formidlingen af resultaterne i Slots- og Kulturstyrelsens undersøgelser med henblik på at højne brugen af undersøgelserne.
 • Medvirke til at holde Slots- og Kulturstyrelsen opdateret om relevante undersøgelser nationalt og internationalt.
 • Medvirke til at identificere og afdække behov for nye nationale undersøgelser samt relevant samkørsel og berigelse af eksisterende data.
 • Medvirke til at identificere eventuelle kompetenceudviklingsbehov på området i museumssektoren.
 • Medvirke til at identificere muligheder for datasamarbejde på tværs af kultursektoren.

Periode: 2022-2025

Udvalgsmedlemmer:

 • Christian Ulrich Lauersen, Biblioteks- og Borgerservicechef, Roskilde Bibliotekerne
 • Kristoffer Jensen, Museumsdirektør, De Kulturhistoriske Museer i Holsterbro. Udpeget af ODM
 • Lene Struck-Madsen, Projektleder, Applaus
 • Martin Djupdræt, Overinspektør, Den Gamle By
 • Mette Houlberg Rung, Kunstfaglig inspektør, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
 • Søren Moesgård Bjørnsen, Analyseansvarlig, Nationalmuseet

Kommissorium for Udvalget for data og analyse

Opdateret 09. juli 2024