Museumsudredning

Museumsudredningen fra april 2011 indeholder anbefalinger til understøttelse af den ønskede udvikling af museumsområdet.

I januar 2010 igangsatte den daværende kulturminister en udredning af fremtidens museumslandskab. Udredningen belyser de rammebetingelser og grundlæggende præmisser for, at museumsvæsenet fortsat kan udvikle sig optimalt i fremtiden.

Udover udviklingsfokus, omfatter udredningen fokus på arbejdsdelingen mellem de statslige aktører på området og en række generelle anbefalinger til museerne og kommunerne.

Udredningen blev afleveret til kulturministeren og Folketinget i april 2011. En række af udredningens anbefalinger har dannet grundlag for den seneste ændring af museumsloven, som blev vedtaget i Folketinget den 19. december 2012, og som trådte i kraft 1. januar 2013.

Udredningen rummer også en række anbefalinger for udvikling af museumsområdet, der ikke har krævet lovændringer. 

Om udredningens proces

Udredningsarbejdet var forankret i en arbejdsgruppe nedsat af kulturministeren: Karsten Ohrt, tidl. direktør for Statens Museums for Kunst, Per Kristian Madsen, tidligere direktør for Nationalmuseet, Steen Hvass (afløst af Anne Mette Rahbæk), tidligere direktør i den daværende Kulturstyrelsen og Steen Kyed, afdelingschef i Kulturministeriets departement.

Udredningen blev til i en åben proces med input fra en bred kreds af interessenter. Anbefalingerne blev udviklet gennem møder med en referencegruppe fra kommuner, museums- og erhvervsliv, temamøder for interessenterne på området og gennem dialogmøder med mere afgrænsede grupper af interessenter. Der blev undervejs i forløbet udarbejdet en midtvejsrapport (oktober 2010), der omfatter arbejdsgruppens foreløbige overvejelser og vurderinger, beskrivelse af musernes vilkår og udfordringer samt faktuelle oplysninger om det daværende museumslandskab.

Opdateret 26. maj 2021