Skemaer og vejledninger

Her kan du finde vejledninger og skemaer til administration af folkehøjskoler

Skema til ændring af stamoplysninger for frie kostskoler

Skema til ændring af stamoplysninger for frie kostskoler

Skema ved ændringer af stamoplysninger skal også sendes til folkehoejskoler@remove-this.slks.dk

Andre vejledninger

Vejledning om samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner.
Det er muligt for en højskolelev at modtage kompetencegivende og prøveforberedende undervisning på en anden undervisningsinstitution.

Opdateret 27. august 2021