Statslige lovbiblioteker

Statslige og statsstøttede biblioteker er omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000.

Liste over Statslige lovbiblioteker

Opdateret 15. september 2023