Folkebiblioteker i tal 2015

Folkebiblioteker i tal 2015 viser udvikling og status på en række af folkebibliotekernes centrale områder. De anvendte tal kommer primært fra bibliotekernes indberetning for 2015 til Danmarks Statistik og bibliotekernes svar for 2015 på Slots- og Kulturst
Opdateret 06. december 2021

Tal 2015

Udgivelsesdato

2016

Sideantal

48 sider

Redaktion

Ann Poulsen, Jane Nørgaard Øhle, Jeppe Bjerregaard Jessen, Preben Aagaard Nielsen og Mads Hagel Blaabjerg

Udgiver

Slots- og Kulturstyrelsen