Lokalplaner og kulturarv - en guide

Lokalplanlægningen er et af kommunernes vigtigste redskaber til at sikre en hensigtsmæssig udvikling af bygninger og bebyggede miljøer.
I guiden kan du finde relevant information om, hvordan man kan arbejde med kulturarven i planlægningen. Foto: Lisbeth Øhrgaard, Slots- og Kulturstyrelsen

En lokalplan kan indeholde retningslinjer for bevaring eller for, hvilke ændringer der kan tillades på bevaringsværdige bygninger. Eller lokalplanen kan angive, hvilke væsentlige kulturhistoriske sammenhænge eller spor der skal sikres ved ny bebyggelse eller ved omdannelse af et eksisterende byområde.

Denne guide giver nemt tilgængelige anvisninger på, hvordan man kan indarbejde kulturarven i den kommunale planlægning.

Guiden beskriver, hvordan forskellige plansituationer kan gribes an. Den primære målgruppe er kommunale planlæggere, men også andre interesserede kan læse med.

Guiden tager udgangspunkt i følgende situationer:

  • Kommuneplanlægning for kulturhistoriske bevaringsværdier
  • Lokalplanlægning for kulturmiljøer eller bevaringsværdige bygninger
  • Hensynet til kulturarven, når der skal byudvikles og landskabsudvikles

>> Læs næste kapitel

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)