SAVE

Kend de arkitektoniske kvaliteter og den historiske bystruktur. Mange danske købstæder og landbebyggelser rummer historiske bymiljøer, som er meget værdifulde også set i internationalt perspektiv. De arkitektoniske kvaliteter kan kortlægges og vurderes med SAVE-metoden, som også er blevet anvendt i de mange udgivne kommuneatlasser.  

SAVE kan anvendes til at kortlægge og vurdere byers og bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier. SAVE-undersøgelser kan give politikere og embedsmænd overblik over de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, og være en hjælp, når der skal tages beslutninger om byudvikling, byomdannelse eller udvikles en arkitekturpolitik eller til oplysning af borgerne om, hvad der er bevaringsværdigt.

SAVE-metoden kan danne udgangspunkt for udpegning af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, ligesom det er et godt redskab for kommunernes byggesagsbehandling. 

Tidligere SAVE-undersøgelser i forbindelse med kommuneatlas har kun registreret bygninger opført indtil 1940. Dermed er mange af velfærdssamfundets og det sene industrisamfunds bygninger ikke er medtaget. Og deres bevaringsværdi er derfor heller ikke vurderet.

I dag anbefales det at registrere bygninger helt frem til 1970, 1980 eller 1990 for få overblik over bevaringsværdierne for en større det af kommunens bygningsmasse.

SAVE-vejledning

Kortlægning og registrering af byers og bygningers bevaringsværdi. Ny vejledning er udgivet af Kulturarvsstyrelsen 2011.

Hent publikationen

Udgivne atlas

Der er udgivet 90 Kommuneatlas og Kulturarvsatlas, som tilsammen dækker 75 af de gamle kommuner.

Se oversigt over udgivne atlas

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)