Niveau 3: Bebyggelsesstrukturer i byområder

På dette niveau er der arbejdet med de bebyggede strukturer i selve byområderne på en mere detaljeret måde end på niveau 1 og 2. Alle disse bymæssige sammenhænge kaldes under ét for "bebyggede strukturer".

Bebyggede strukturer omhandler byarkitektoniske forhold, som ikke er knyttet til enkeltbygninger, men til byens matrikulering, gadenet, husrækker, torve, pladser m.m., der giver et overblik over enten de arkitektoniske værdier i en enkelt by og/eller over byers placering.

Der er ca. 220 landsbyer inden for arbejdsområdet. Heraf er der udvalgt 26 landsbyer/bebyggede lokaliteter, som er kortlagt og beskrevet nærmere.

Det er f.eks. væsentligt at beskrive den åbne struktur, som er fremherskende i mange landsbyer - især langs kysten, og som er karakteriseret ved de store grønne fenner mellem bygningerne. Herunder hører også de betydningsfulde kig mellem husene og ud i landskabet.

Klik på punkterne på kortet eller på stednavnene nedenfor for at se beskrivelse af de bebyggede strukturer.

Byområder Sæd Ho Rudbøl Rørkær Juvre Novrup Brøns Vilslev Råhede Mjolden Nordby Emmerlev Sønderho Tjæreborg Hjerting Møgeltønder Jannerup Husum-Ballum Bådsbøl-Ballum Store Darum Hjerpsted Sønder Sejerslev Vester Vedsted Østerende Ballum Egebæk-Hviding Vesterende Ballum
Opdateret 01. februar 2019