3. Brændstofforsyningen ved Gadholt og Understed

På NATOs bestilling byggede forsvaret 1953-1967 en 650 km lang underjordisk rørledning gennem Jylland, der skulle forsyne flyvestationerne med brændstof.

I Gadholt udenfor Frederikshavn, så langt som muligt fra fjenden i øst, ligger POL-divisionens gamle hovedkvarter opført i 1957. Herfra holdt man styr på brændstof, rørledning og lagertanke, og på laboratoriet tog man prøver af tankskibenes brændstof inden det blev pumpet ind i ledningen for at sikre, at det levede op til NATOs standarder.

Ved hver flyvestation var der kæmpe lagertanke, med reservebrændstof til krise og krig. To af lagertankene ligger ved Understed og skulle forsyne Flådestation Frederikshavn. I 1964-1967 blev ledningen forlænget til Nordtyskland og dermed en del af NEPS.

Kort over NEPS

Opdateret 13. november 2019

Fakta

NEPS: North European Pipeline System

POL: Petrol, Oil and Lubricants

Længde: 650 km (dansk del 580 km)

Bygget: 1953-1967

Kommune: Frederikshavn