21. Storkøbenhavns civile beredskab

Overalt i landet blev der opbygget et omfattende beredskab, som skulle beskytte civilbefolkningen mod følgerne af en krig. På grund af den særlige befolkningstæthed og bebyggelsesstruktur og ikke mindst trusselsniveauet indførtes der fra 1960 en særlig struktur omkring civilbeskyttelsen i hovedstaden.

Det var nødvendigt at skabe en særlig civil totalforsvarsstruktur med decentrale ledelsesniveauer, depoter, nødfaciliteter og udrykningsstationer samt et meget stort antal offentlige beskyttelsesrum.

Beredskabet i Storkøbenhavn blev ledt fra en bunker i Bernstorffsparken, som blev bygget i 1953 og udvidet i 1971, og som rummede kommandofaciliteter for Civilforsvaret, det civile beredskab og politiet i hovedstadsregionen.

Ved Roskildevej (Absalon Camping) var den store græsmark reserveret til nødbegravelsesplads, en såkaldt atomkirkegård. Næsten overalt på københavnske torve og pladser findes dækningsgrave - det vil sige beskyttelsesrum til civilbefolkningen.

En række steder - blandt andet ved Hedehusene - opførtes centrale depoter til udrustning til Civilforsvaret i regionen. Her fandtes også en uddannelsesfacilitet med en ruinby. Tilsvarende elementer fandtes over hele landet om end i en mindre målestok.

Opdateret 23. maj 2023

Fakta

Bernstorffbunkeren opført 1953 og udvidet i 1971

Største regionale kommandocentral i Danmark (1035 m2)

Bunkeren åbner i efteråret 2013 som "musikbunker" med øvelokaler til de unge i kommunen.

Kommune: Gentofte