Nu kan der søges tilskud til oplysning og debat om forsvarsforbeholdet

16.03.2022
Organisationer, foreninger, visse institutioner, virksomheder, løsgængere i Folketinget og privatpersoner kan nu søge Europa-Nævnet om tilskud til oplysningsaktiviteter og debatter om det danske EU-forsvarsforbehold. Ansøgningsfristen er den 25. marts.

Den 1. juni skal danskerne stemme om, hvorvidt Danmark skal beholde eller afskaffe sit EU-forsvarsforbehold. Derfor udbyder Europa-Nævnet nu en pulje til oplysnings- og debataktiviteter, der kan klæde vælgerne på til at kunne afgive deres stemme på et oplyst grundlag.

Nævnet lægger i prioriteringen mellem ansøgningerne vægt på, at både stemmer, der taler for og imod bevaring af forsvarsforbeholdet, kommer til orde.

Man kan søge tilskud til følgende oplysnings- og debataktiviteter:

  • Møder, debatter og konferencer
  • Udarbejdelse og distribution af oplysningsmateriale
  • Produktion af tv- og radioprogrammer, podcasts og videoer
  • Kampagner på hjemmeside og sociale medier

Aktiviteterne skal gennemføres i perioden frem mod den 1. juni 2022.

Der er ansøgningsfrist fredag den 25. marts 2022 kl. 12:00.

Svar på ansøgning gives mellem den 5.-6. april 2022.

Yderlige oplysninger

Kontakt Europa-Nævnet på telefon 33 73 33 93 eller e-mail europanaevnet@remove-this.slks.dk.

Opdateret 25. august 2022