Nu går Teatermuseet i Hofteatret og Hofteatrets udbud i gang

01.10.2018
Hofteatret på Slotsholmen i København skal restaureres, og udstillingsfaciliteter og formidlingsvirksomheden i Teatermuseet i Hofteatret skal moderniseres. To store udbud bliver offentliggjort i denne uge.

Hofteatret på Slotsholmen i København skal restaureres, og udstillingsfaciliteter og formidlingsvirksomheden i Teatermuseet i Hofteatret skal moderniseres. To store udbud bliver offentliggjort i denne uge.

Det 250 år gamle Hofteater, der er en del af det første Christiansborg Slot, som ikke gik tabt ved en stor brand i 1794, skal restaureres. Samtidig skal der ske en modernisering af udstillinger og formidlingsvirksomhed i det snart 100 år gamle Teatermuseet i Hofteatret.   

I den forbindelse offentliggøres i denne uge ”Udstillingsprojektet”, som er et totalentrepriseudbud (under Tilbudsloven) med Teatermuseet i Hofteatret som bygherre. EU-rådgiverudbuddet ”Restaurering af Hofteatret”, der har Slots- og Kulturstyrelsen som bygherre, går i udbud i dag. 

Som en del af den nænsomme, men gennemgribende restaurering vil bygningens tekniske installationer blive moderniseret, der vil blive skabt bedre adgangsforhold og brugerfaciliteter og en modernisering af tekniske forhold omkring salen og scenens brug og af Teatermuseet i Hofteatrets udstillinger og formidlingsvirksomhed. 

Målet med det storstilede restaurerings- og udstillingsprojekt er at sikre Hofteatret for fremtidens generationer og styrke Teatermuseet i Hofteatret, så det også fremover vil kunne tiltrække tusindvis af besøgende hvert år.

Direktør for Teatermuseet i Hofteatret Peter Christensen Teilmann siger:

”Takket være en omfattende fondsstøtte kan vi nu for alvor løfte den udvikling, Teatermuseet i Hofteatret har gennemgået det seneste årti, ind i vores tid og verdensforståelse. Hofteatret styrkes markant og konsekvent som en enestående historisk attraktion, og som teatermuseum får vi mulighed for at udfolde vores virke som et moderne museum i historiske interiører, så vi kan give fortællingerne om Hofteatret og dansk teaters historie aktualitet og relevans videre til vores besøgende. Og ikke mindst kan vi med fornyet kraft fortsætte vores udvikling som et kulturelt mødested for stadig flere forskellige besøgende og brugere midt i det historiske og aktuelle Danmarks magtcentrum midt i Københavns Kulturkvarter.”

De to udbud løber parallelt med hinanden og vil blive realiseret i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem projekternes parter: Teatermuseet i Hofteatret og Slots- og Kulturstyrelsen.   

Enhedschef for Restaurering Annette Straagaard, Slots- og Kulturstyrelsen, siger: 

”Restaureringen af Hofteatret er et utroligt spændende projekt, for projektet kombinerer noget af det, vi i Slots- og Kulturstyrelsen har stor erfaring med – nemlig at bevare vores fælles kulturarv samtidig med, at vi laver en forsvarlig og gennemtænkt restaurering af en bygning, der fortæller en vigtig historie, som nu kan formidles på en endnu bedre måde til kommende generationer.” 

Fra efteråret 2020 vil Teatermuseet i Hofteatret blive lukket ned i en længere periode, mens restaureringsprojektet rykker ind. Indtil da fortsætter Teatermuseet i Hofteatret som vanligt med udstillinger, omvisninger og faste åbningstider tirsdag til søndag fra kl. 12.00 til 16.00 – foruden arrangementer og andre aktiviteter. 

I øjeblikket kan man opleve særudstillingen ”RAMASKRIG”, der fortæller om en periode i 1840’erne, hvor italiensk opera indtog Hofteatret, og som er et af de vigtigste kapitler af Hofteatrets bygningsmæssige og scenekunstmæssige historie.  

Projektet realiseres med generøs fondsstøtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Læs mere om udbudsmaterialet for "Udstillingsprojektet" (aktiv fra torsdag den 4. oktober)

Læs mere om EU-rådgiverudbuddet "Hofteatret, Restaurering"

Læs mere om projektet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om projektet på Hofteatrets hjemmeside

Læs mere om ”RAMASKRIG”

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Annette Straagaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Direktør Peter Christensen Teilmann, Teatermuseet i Hofteatret, tlf.: 61 67 70 81,  teilmann@remove-this.teatermuseet.dk 

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 96 

Opdateret 17. januar 2020