Demokratipuljen skal bekæmpe ”fake news”

24.03.2021
Den helt nye Demokratipulje er netop åbnet, og det er nu muligt at søge støtte til projekter, der har til formål at højne valgdeltagelsen forud for efterårets kommunal- og regionsrådsvalg og øge danskernes bevidsthed om ”fake news”.

Internettet og et væld af sociale medier har ændret det globale medielandskab og givet mange nye muligheder for oplysning, viden og ytringsfrihed. Samtidig er der også opstået flere muligheder for spredning af misinformation - ”fake news” - der udfordrer den demokratiske deltagelse og debat.

Undersøgelser viser også, at særligt unge menneskers valgdeltagelse er langt mindre end gennemsnittet af den samlede befolkning.

Derfor er der fra politisk side afsat 4 millioner kroner til en ny Demokratipulje, der skal højne valgdeltagelsen forud for det kommende kommunal- og regionsvalg og øge bevidstheden om ”fake news” og misinformation hos særligt de unge.

Hvem kan søge og til hvad?

Medievirksomheder, kommuner og regioner kan søge ordningen, og det må gerne ske i samarbejde med civilsamfundets forskellige organisationer.

Der gives tilskud til medie- og filmrelaterede projekter af oplysende og almennyttig karakter, og projekternes aktiviteter kan være tekstlige, audiovisuelle, auditive eller digitale. Produkterne kan udkomme i for eksempel trykt form, på web, mobil eller tablet.

Målgruppen for puljen er unge, og der gives tilskud på mellem 150.000 kroner og 750.000 kroner. Ansøgere skal i forbindelse med deres ansøgninger bidrage med en egenfinansiering på minimum 25 procent af det samlede budget.

DR og de regionale TV 2-virksomheder kan ikke søge om midler fra puljen. 

Ansøgningsfristen for at søge midler fra Demokratipuljen er den 21. april 2021 kl. 12.00.

Fakta om Demokratipuljen

Der er afsat i alt 4 millioner kroner til puljen, som udmønter ”Tillægsaftalen til Medieaftalen 2015-2018”, hvoraf det fremgår, at Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at disponere i alt 4 millioner kroner af de overskydende licensprovenumidler for aftaleperioden til etablering af en Demokratipulje.

Læs mere om Demokratipuljen og søg 

Læs ”Tillægsaftalen til Medieaftalen 2015-2018”

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 06. april 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen