Børn og unges møde med litteraturen

Der er afsat 25 millioner kroner på finansloven for 2021 til et nyt initiativ, som skal være med til at forny bogsamlinger i dagtilbud, SFO’er og ungdomsklubber. Initiativet hedder BOGglad og er målrettet børn i alderen 0-12 år.

BOGglad: Nyt initiativ skal give flere bøger i børnehøjde

I efteråret 2021 udbyder Slots- og Kulturstyrelsen en ny pulje, der har til formål at understøtte og stimulere børns adgang til bøger og lyst til litteratur i deres hverdag uden for hjemmet og skolen. Midlerne til puljen kommer fra finanslovsaftalen for 2021, hvor der er afsat 25 millioner kroner til initiativet, som er målrettet børn i alderen 0-12 år.
Midlerne skal primært bruges til at forny bogsamlinger i institutioner via indkøb af bøger. Der skal derudover udarbejdes et vejlednings- og inspirationsmateriale, der skal inspirere pædagogerne til mere aktivt at inddrage litteraturen som en del af hverdagen sammen med børnene.

Følgegruppe kvalificerer initiativet

I forbindelse med initiativet BOGglad er der nedsat en følgegruppe, som er nedsat for perioden juni 2021 til udgangen juni 2022. Følgegruppen skal kvalificere initiativet, særligt udarbejdelsen af vejlednings- og inspirationsmaterialet.
I følgegruppen sidder:

  • Annette Bach, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen og formand for følgegruppen
  • Daniela Cecchin, pædagogisk konsulent i BUPL
  • Annette Wolgenhagen Godt, Bibliotekschef i Allerød og udpeget af Danmarks Biblioteksforening
  • Pia Henriette Friis, formand for Bibliotekschefforeningen
  • Julie Arndrup, Forbundet Kultur og Information
  • Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening
  • Peter Adolphsen, formand for Danske Skønlitterære Forfattere
  • Christine Bødtcher-Hansen, direktør i Danske Forlag
  • Stine Eliasson, læsevejleder og udpeget af Landsforeningen af Læsepædagoger
  • Katja Vilien, faglig formidler, Nationalt Videncenter for Læsning

Mere konkret information om puljen?

Man kan forvente, at puljen slås op i begyndelsen af september 2021. Puljen vil kunne søges af biblioteker og kommuner til indkøb af primært fysiske bøger til fornyelse af bogsamlinger i daginstitutioner, SFO’er, fritids- og klubtilbud for børn i alderen 0-12 år. Mere information om ansøgningsrunden, puljekriterier m.m. følger efter sommerferien.

Opdateret 02. august 2021

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.