Kulturelt medborgerskab breder sig som ringe i vandet

21.10.2020
Vær med på Slots- og Kulturstyrelsens webinarer om kultur i udsatte boligområder, hvor man kan høre mere om de erfaringer, som de tre første projekter har gjort sig. Det er gratis at deltage på webinarerne.

I november måned inviterer Slots og Kulturstyrelsen til i alt tre webinarer om kultur i udsatte boligområder, som sætter særligt fokus på kulturelt medborgerskab. 

Webinarerne bliver gennemført i samarbejde med projektaktører fra de første tre projekter, der har modtaget støtte fra "Pulje til kultur i udsatte boligområder". De tre projekter, "Usynlige Stier" fra Sigynsgade i København NV, ”Gellerup Højskole og Forsamlingshus” i Aarhus og "Kulturkarrusellen" fra Finlandsparken i Vejle udforsker blandt andet emner som mesterlære, højskole i en multikulturel kontekst og piger som kulturambassadører.

Teamleder Lotte Bjerre Kristoffersen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Social ansvarlighed og høj kunst- og kulturfaglighed behøver ikke at være modsætninger. Tværtimod demonstrerer de tre udvalgte projekter, hvordan lokalt og mangfoldigt engagement gennem kunst og kultur bidrager til nye praksisser for beboerdemokrati i boligområderne. Samtidig har projekterne også en forskningsfaglig interesse, som betyder, at nye aktører udefra tager del i at udvikle og kvalificere projekterne og kan tage erfaringer med tilbage til forskningen. På den måde vokser projekterne lige så stille og breder sig som ringe i vandet i samfundet.”  

Hvert webinar tager afsæt i et boligsocialt perspektiv, et kunst/kultur-perspektiv og et borgerperspektiv, og formålet med webinarerne er at skabe grobund for vidensdeling og erfaringsudveksling med særligt fokus på metodeudvikling. Derudover vil erfaringer og udfordringer med, hvordan COVID-19 har påvirket projekterne, blive diskuteret. 

Målgruppen for webinarerne er projektdeltagere fra projekter, der har modtaget støtte fra puljen, og aktører, som har interesse for at søge puljen i 2021. Derudover henvender webinarerne sig til interesserede inden for det boligsociale og kulturelle område. 

Webinarerne om kultur i udsatte boligområder afvikles fra Sigynsgade i København fredag den 6. november, fra Gellerup i Aarhus fredag den 13. november og fra Finlandsparken i Vejle fredag den 20. november. Webinarerne begynder kl. 15.30 og slutter kl. 17.00. Det er gratis at tilmelde sig webinarerne, og alle er velkommen. 

Tilmeld dig webinar om kultur i udsatte boligområder 

Fakta om puljen

I forbindelse med regeringens parallelsamfundspakke fra 2019 er der afsat i alt 20 millioner kroner til "Pulje til kultur i udsatte boligområder" fordelt med 5 millioner kroner om året fra 2019 til 2022. 

Læs mere om puljen og støttede projekter  

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Ida Brændholt Lundgaard, Slots- og Kulturstyrelsen, 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 20. oktober 2020