De nye Kongelige Bygningsinspektører er nu fundet

17.04.2020
Slots- og Kulturstyrelsen har truffet beslutning om, hvem der skal være de nye Kongelige Bygningsinspektører med ansvar for arkitekt- og ingeniørrådgivning, når det gælder bygningsarbejder på en del af statens fredede ejendomme og landets kirker.

Slots- og Kulturstyrelsen har netop afsluttet tilbudsevalueringen vedrørende fire rammeaftaler om arkitekt- og ingeniørrådgivning til bygningsarbejder på en del af statens fredede ejendomme og som virke som statens konsulent i kirkesager.

De Kongelige Bygningsinspektører får ansvaret for at rådgive i forbindelse med bygningsarbejder på nogle af Danmarks smukkeste, fredede, statslige ejendomme samt virke som kirkekonsulent i hele landet.

Rammeaftalerne kan benyttes af følgende statslige institutioner (ordregivere/ bygherrer):

Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriets kulturinstitutioner, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Kirkeministeriet, Naturstyrelsen, Folketinget, Statsministeriet og Undervisningsministeriet. 

Vinderne af rammeaftalerne er:

Inspektorat 1

Totalrådgiver: Fogh & Følner Arkitekter A/S

Underrådgivere: Eduard Troelsgård rådgivende ingeniører A/S med underrådgiver Gert Carstensen A/S, Jørgen Nielsen A/S med underrådgiver Martin Funch rådgivende Ingeniører ApS og Gert Carstensen A/S.

Inspektorat 2

Totalrådgiver: VMB Arkitekter

Underrådgivere: E+N Arkitektur, Jørgen Nielsen A/S, Martin Funch rådgivende    Ingeniører ApS, HENRY JENSEN Rådgivende Ingeniører og konsulent Bue Beck.                

Inspektorat 3

Totalrådgiver: Rønnow Arkitekter

Underrådgivere:  MOE Rådgivende Ingeniører og Eduard Troels­gård Rådgivende Ingeniører A/S.

Inspektorat 4

Totalrådgiver: ERIK Arkitekter

Underrådgivere: Leif Hansen Arkitekter, Søren Jensen.

Slots- og Kulturstyrelsen har sendt tildelingsbeslutning ud til alle tilbudsgivere, og efter udløbet af standstill-perioden vil styrelsen indgå kontrakt med vinderne.

Læs nyhed om udbud af rammeaftalerne 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Annette Straagaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

 

Opdateret 17. april 2020