Kongelige Bygningsinspektører til Danmarks smukkeste ejendomme og kirker

07.10.2019
Slots- og Kulturstyrelsen udbyder rammeaftaler om de Kongelige Bygningsinspektørydelser.

Slots- og Kulturstyrelsen har netop udbudt fire rammeaftaler om arkitekt- og ingeniørrådgivning til bygningsarbejder på en del af statens fredede ejendomme og som virke som statens konsulent i kirkesager.

De omfattede bygninger og kirker fremgår af ejendomsoversigten, der er vedlagt udbudsmaterialet.

Rammeaftalerne kan benyttes af følgende statslige institutioner (ordregivere/ bygherrer):

1. Slots- og Kulturstyrelsen
2. Kulturministeriets kulturinstitutioner
3. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
4. Kirkeministeriet
5. Undervisningsministeriet

Fristen for at ansøge om prækvalifikation er den 8. november 2019 kl. 12.00.

Der afholdes orienterings- og spørgemøde tirsdag den 22. oktober klokken 15-16.00.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt på Udbudsportal 

Ansøgninger om prækvalifikation skal afleveres digitalt på Byggeweb 

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Annette Straagaard, Center for Restaurering og Projekter, Slots- og Kulturstyrelsen,  tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 07. november 2019