Radio- og tv-nævnets årsberetning for 2019 er klar

03.07.2020
2019 var bl.a. præget af udbud, revision af et nyt EU-direktiv og en større tilsynssag vedrørende fremme af terrorisme.

Årsberetningen for 2019 fra Radio- og tv-nævnet er netop blevet offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

I 2019 er der gennemført en række udbud efter de særlige regler herom i radio- og fjernsynsloven og tilhørende udbudsbekendtgørelser. Det drejer sig om genudbuddet af den fjerde jordbaserede FM-radiokanal, der blev tildelt Radio FM4 A/S, programtilladelser til ikkekommercielt tv samt den nye DAB-kanal med fokus på kultur. Særligt afgørelsen vedrørende sidstnævnte, hvor Kulturradio Danmark A/S med radiokanalen LOUD blev tildelt tilladelsen, har påkaldt sig betydelig offentlig interesse.

Året var også præget af revisionen af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS), som bl.a. får betydning for disse mediers arbejde med tilgængeliggørelse af programindhold for personer med handicap.

Blandt de større sager i 2019 skal også nævnes tilsynet med Ahwazna Fonden med henblik på at afdække, hvorvidt fonden overholdt kravene for registreringen i relation til, at programvirksomheden ikke på nogen måde må fremme terrorisme. Sagen mundede i 2020 ud i, at Nævnet afgjorde, at Ahwazna Fonden skulle indstille sin programvirksomhed permanent.

I 2019 er der også gennemført en række andre tilsyn. I forhold til de ikkekommercielle besluttede Nævnet herudover at igangsætte et arbejde med en informationsindsats i form af bl.a. quick guides og videoer vedrørende optagelsessted, førstegangsudsendelser og lokalt indhold mv.

Læs årsberetningen

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent, cand.jur. Søren F. Jensen, Slots- og Kulturstyrelsen, sfj@remove-this.slks.dk 
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 03. juli 2020