Radio- og tv-nævnets årsberetning for 2019 er klar

2019 var bl.a. præget af udbud, revision af et nyt EU-direktiv og en større tilsynssag vedrørende fremme af terrorisme.

Årsberetningen for 2019 fra Radio- og tv-nævnet er netop blevet offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

I 2019 er der gennemført en række udbud efter de særlige regler herom i radio- og fjernsynsloven og tilhørende udbudsbekendtgørelser. Det drejer sig om genudbuddet af den fjerde jordbaserede FM-radiokanal, der blev tildelt Radio FM4 A/S, programtilladelser til ikkekommercielt tv samt den nye DAB-kanal med fokus på kultur. Særligt afgørelsen vedrørende sidstnævnte, hvor Kulturradio Danmark A/S med radiokanalen LOUD blev tildelt tilladelsen, har påkaldt sig betydelig offentlig interesse.

Året var også præget af revisionen af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS), som bl.a. får betydning for disse mediers arbejde med tilgængeliggørelse af programindhold for personer med handicap.

Blandt de større sager i 2019 skal også nævnes tilsynet med Ahwazna Fonden med henblik på at afdække, hvorvidt fonden overholdt kravene for registreringen i relation til, at programvirksomheden ikke på nogen måde må fremme terrorisme. Sagen mundede i 2020 ud i, at Nævnet afgjorde, at Ahwazna Fonden skulle indstille sin programvirksomhed permanent.

I 2019 er der også gennemført en række andre tilsyn. I forhold til de ikkekommercielle besluttede Nævnet herudover at igangsætte et arbejde med en informationsindsats i form af bl.a. quick guides og videoer vedrørende optagelsessted, førstegangsudsendelser og lokalt indhold mv.

Læs årsberetningen

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent, cand.jur. Søren F. Jensen, Slots- og Kulturstyrelsen, sfj@remove-this.slks.dk 
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)