Truet arkæologi og kulturarv får akuthjælp

Slots- og Kulturstyrelsen uddeler hvert år op til 3 millioner kroner, der går til at redde arkæologiske spor og fortidsminder, som er i fare for at forsvinde. I år får otte kulturhistoriske museer midler fra puljen.

Året rundt er arkæologiske fund, lokaliteter og fortidsminder i Danmark i fare for at gå til grunde på grund af vejr og vind, skybrud, stormflod, erosion eller dyrkning af jorden. 

I sådanne tilfælde har de kulturhistoriske museer, som står for arkæologiske udgravninger, bevarelse og formidling af vores fælles kulturarv, mulighed for at søge midler hos Slots- og Kulturstyrelsen, så de kan udgrave fund og registrere og indsamle viden, der ellers ville gå tabt. 

I år er der søgt om midler fra danske museer til 14 forskellige lokaliteter, som Slots- og Kulturstyrelsen i samråd den Arkæologiske Arbejdsgruppe, der rådgiver styrelsen om blandt andet prioriteringer af tilskud til arkæologiske undersøgelser, har vurderet. I alt otte lokaliteter er efterfølgende blevet tildelt midler. 

Enhedschef Dorte Veien Christiansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

"I Slots- og Kulturstyrelsen har vi i vores bevilling mulighed for at afsætte midler til hurtig udrykning, når vores fælles kulturarv er truet. Det er nogle meget interessante lokaliteter, vi kommer til undsætning i år, hvor museerne vil sikre fund, der fortæller vigtige historier om vores fælles fortid."  

Samlet set ansøgte museerne i 2020 om midler for i alt 7,1 millioner kroner, hvor Slots- og Kulturstyrelsen har tilldelt de otte udvalgte lokaliteter i alt 3 millioner kroner. 

Spor fra fortiden bliver sikret 

De otte lokaliteter, der bliver afdækket i år, er fordelt på følgende museer: Nordjyllands Historiske Museum, Museum Østjylland, Viborg Museum, Museum Thy, Museum Vestsjælland, Museum Sydøstdanmark, Sydvestjyske Museer og Museet på Sønderskov. 

Blandt lokaliteterne er Museum Thy i Thisted, der får midler til at udgrave et areal på det sted, hvor man i 2019 afdækkede det unikke fund "Kallerupfundet", som bestod af en række yderst velbevarede bronzegenstande. Fundet røg da også direkte ind på Slots- og Kulturstyrelsens "Top 10" over arkæologiske fund i 2019. 

Denne gang skal Museum Thy undersøge "Kallerupfundets" sammenhæng med omgivelserne, gravsted og gravhøj. 

Læs mere om fundet i "Top 10 – Årets fund 2019

Et andet museum, som modtager midler, er Nordjyllands Historiske Museum i Aalborg, hvor arkæologerne skal i gang med en ny udgravning af en gravplads med hundredvis af grave fra jernalderen, der blev påbegyndt i 2019.   

Og i Vordingborg skal Museum Sydøstdanmark i gang med en større arkæologisk udgravning af et forsvarsanlæg med palisader, der blev bygget i stenalderen, som samtidig skal gøre arkæologerne klogere på metodeudvikling og tolkning af anlægstyper.  

Læs mere om dyrknings- og erosionstruede lokaliteter 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på facebook

Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Hoda El-Sharnouby, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)