Kulturminister udpeger nyt udvalg til Bladpuljen

05.12.2019
Kulturminister Rasmus Prehn har netop udpeget et nyt fordelingsudvalg til Bladpuljen for perioden den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

Der er netop nedsat et nyt fordelingsudvalg til Bladpuljen for de næste fire år, og formand for udvalget bliver jurist Vibeke Borberg.

Det nye fordelingsudvalg består af:

  • Jurist Vibeke Borberg (formand)
  • Konsulent Christian Kierkegaard (indstillet af brancheforeningen Danske Medier)
  • Kulturchef Bette Thomas (indstillet af Det Kgl. Bibliotek)

Fakta om Bladpuljens Fordelingsudvalg

Bladpuljens Fordelingsudvalg behandler ansøgninger om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter, og det er udvalget, som afgør, om en ansøger er tilskudsberettiget efter de kriterier, der er fastlagt.

Fordelingsudvalget består af tre medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for fire år ad gangen.

Læs mere om Bladpuljen

Yderligere oplysninger:
Sekretariatet for Bladpuljens Fordelingsudvalg: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 06. december 2019