Rapporten "Danske Museer i Tal 2013-2017" er nu på gaden

27.06.2019
Slots- og Kulturstyrelsen har netop offentliggjort rapporten "Danske Museer i Tal 2013-2017".

Rapporten ”Danske Museer i Tal” præsenterer nøgletal for museernes faglige arbejde og organisation, der er indsamlet løbende som led i Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn med museerne.

Formålet med rapporten er at bidrage til et fortsat fokus på museernes opgavevaretagelse og resultater. Derudover kan museerne anvende rapporten til at identificere egne udviklingspotentialer.

Nøgletallene viser blandt andet, at udviklingen i en femårsperiode i vidt omfang har understøttet museumslovens formål om at sikre fagligt og økonomisk bæredygtige museer, som samarbejder om at sikre den danske kultur- og naturarv.

Slots- og Kulturstyrelsen vil med afsæt i rapporten sætte ekstra fokus på bl.a. museernes samlingsvaretagelse.

Målgruppen for rapporten er primært medlemmer af museernes bestyrelser, museumsledere og de faglige medarbejdere på museerne.

Læs rapporten 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden ”Kultur i Danmark”

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 17. januar 2020