Medienævnets årsrapport for 2021 er klar

30.03.2022
Medienævnets rapport om det forgangne års aktiviteter er netop blevet offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Medienævnets årsrapport for 2021 er netop blevet offentliggjort. 

En del af Medienævnets arbejde i 2021 vedrørte redaktionel produktionsstøtte, hvor nævnet behandlede det næststørste antal nye ansøgninger om redaktionel produktionsstøtte siden 2016.

I 2021 søgte i alt 17 nye medier ordningen, hvoraf seks fik tilsagn om redaktionel produktionsstøtte for tilskudsåret 2022, herunder Samsø Posten, Solidaritet, Kontrast, KøbenhavnLIV, The Copenhagen Post og Dagens Byggeri. Dertil behandlede Medienævnet 68 indberetninger fra nyhedsmedier, der modtog redaktionel produktionsstøtte i tilskudsåret 2021.

En anden del af Medienævnets arbejde vedrører Innovationspuljen, hvor der kan søges tilskud til henholdsvis etablering af nye nyhedsmedier eller udvikling af eksisterende nyhedsmedier. Medienævnet behandlede i 2021 det højeste antal ansøgninger om innovationsstøtte siden 2015.

Nævnet modtog i alt 72 ansøgninger fordelt på 35 etableringsprojekter og 37 udviklingsprojekter. Heraf fik henholdsvis 7 og 11 projekter tilskud, hvilket svarer til 25 procent af de ansøgte projekter. Seks af projekterne omhandlede forundersøgelser. 

Læs Medienævnets årsrapport for 2021

Læs mere om Medienævnet
 

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Eva Sønderstrup-Andersen, Slots- og Kulturstyrelsen, 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 31. marts 2022