Kulturindsatser skal forebygge antisemitisme

30.05.2022
To nye puljer åbner som led i regeringens tværministerielle handlingsplan for bekæmpelse af antisemitisme. Danmarks værn mod antisemitisme skal styrkes gennem udstillinger og oplysende indsatser for unge om dansk-jødisk liv og kulturarv. Der er afsat i alt 24 millioner kroner frem til 2025.

De to nye puljer bidrager til regeringens tværministerielle handlingsplan mod antisemitisme. Gennem udstillinger og oplysende indsatser skal puljerne styrke kritisk tænkning og sikre at værnet mod antisemitisme fastholdes og styrkes i hele landet. 

Kulturminister og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen, siger:

”Danmarks jødiske mindretal skal kunne udøve deres religion og holde deres kultur i hævd uden at frygte vold og trusler. Tidens gang må ikke være ensbetydende med, at vi glemmer fortidens uhyrligheder og ser dem gentaget. Vi skal huske, at vi er forbundet af en fælles historie. Med de nye puljer udbreder vi kendskabet til dansk- jødisk historie og kulturarv og skaber på den måde et værn mod antisemitismen. Jeg glæder mig til at følge de nye udstillinger og initiativer rettet mod unge.”  

Puljen til oplysning om jødisk liv og kultur gennem udstillinger

Puljen støtter udstillinger over hele landet. Den kan søges af museer og biblioteker i partnerskab med Dansk Jødisk Museum. Formålet med puljen er at give støtte til at udvikle tematiske udstillinger om dansk-jødisk kulturhistorie og nutidig jødisk liv. Initiativerne skal inkludere den brede befolkning. Det er målet at sikre, at værnet mod antisemitisme fastholdes og styrkes i Danmark. 

Puljen til oplysning om jødisk liv og kultur målrettet unge

Puljen kan søges af blandt andet ungdomsorganisationer, jødiske organisationer, højskoler og kultursinstitutioner. Puljen har unge som målgruppe. Intentionen med initiativet er at højne unge danskeres viden om dansk-jødisk kulturhistorie og nutidigt liv. Puljens formål er at styrke og fremme unges kritiske tænkning med henblik på at forebygge antisemitisme og hadforbrydelser. 

Baggrund for de ny puljer og indsatsen

Puljerne, der er på hver 3 millionerr kroner årligt i perioden 2022-2025, er åbnet for første ansøgningsrunde i dag, og der er ansøgningsfrist fredag den 16. september 2022.

Læs mere og søg puljen til oplysning om jødisk liv og kultur gennem udstillinger

Læs mere og søg puljen oplysning om jødisk liv og kultur målrettet unge

Læs mere om regeringens handlingsplan mod antisemitisme på Justitsministeriets hjemmeside. 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook 

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Christina Papsø Weber, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 17. august 2022