Årsprogram for 2021/22

I et netværk for kommuner og museer udveksler fagfolk viden, værktøjer og erfaringer, som skal styrke arbejdet med kulturarven i planlægningen. Der arrangeres blandt andet fire årlige tematiserede netværksmøder.

Hold øje med denne side løbende. Det er her du finder tid, sted, program og tilmeldingen til de enkelte temamøder.

Din kommune eller dit selvejende museum skal være tilmeldt selve netværket, før du kan deltage ved temamøder.

Læs mere om kommunenetværket


Tema: Æstetik, materialeforståelse og bæredygtighed i bygningskulturen

Bygningsarven består ofte af bygninger, der er af høj æstetisk kvalitet, tegnet med stor forståelse for de funktionelle forhold og bygget med materialer i høj kvalitet af dygtige håndværkere. Det koster ofte mindre på CO2-regnskabet at bevare og omdanne de bygninger, som allerede eksisterer – især hvis de renoveres med bæredygtige materialer og metoder.

På netværksmødet dykker vi ned i den nyeste forskning indenfor nye bæredygtige materialer og kigger på den rolle som brugen af klassiske bygningsmaterialer og håndværksteknikker kan spille ift. at lave bæredygtige renoveringer af bevaringsværdige huse. Vi undersøger, hvordan en omdannelse eller en god renovering kan tilføre et nyt lag til en bygnings historie, hvor det oprindelige og det tilførte styrker hinanden i en fælles fortælling.

Hvornår: 6. oktober 2021, kl. 9.30-16.00
Hvor: Korinth Kro, Korinth, Faaborg-Midtfyns Kommune

se programmet for mødet 6. oktober 2021

Tilmeld dig netværksmødet i Faaborg-Midtfyns Kommune


Tema: Kulturarvsturisme som løftestang for by- og landdistriktsudvikling

Undersøgelser peger på, at kulturarv er et vigtigt parameter i forhold til at tiltrække turister til især storbyerne. Over de senere år er det blevet tydeligt, at denne tendens også gør sig gældende i landdistrikterne, hvor kulturarv og de store verdensarvslandskaber i stigende grad formår at tiltrække et stort antal turister. Den øgede aktivitet giver både muligheder for at skabe ny vækst i lokalområderne men lægger også et massivt pres på den unikke natur og medfører et behov for code of conduct, guest management og til tider omfattende anlæg af infrastruktur til servicefaciliteter for de besøgende.

På netværksmødet afsøges og diskuteres de potentialer og udfordringer, der er ved at drage nytte af kulturarvsturismen som løftestang for landdistriktsudvikling, og undersøger hvad der skal til for at skabe en bæredygtig turisme.

Hvornår: 2. december 2021, kl. 9:00-16:00
Hvor: M/S Museet for Søfart, Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør

Se programmet for mødet 2. december 2021


Tema: Boligområder og bygningskulturarv i bevægelse

De danske boligbebyggelser, opført i 60’erne og 70’ernes efterkrigstids år, udgør en hjørnesten i realiseringen af den danske velfærdsvision, i den overordnede by- og landskabsplanlægning. Boligområder fra denne periode er efterfølgende blevet kritiseret for at være ’ensartede’ og ’kedelige’, og er i flere tilfælde blevet udpeget som udsatte boligområder. I de kommende år skal der rives omkring 4.000 boliger ned i landets allermest udsatte boligområder, og i samme åndedrag opføres ny boligmasse med andre boligtyper.

På netværksmødet dykker vi ned i en række aktuelle projekter, der kan give os indblik i, hvordan renovering af boligområderne kan medvirke til en positiv lokal udvikling i den enkelte kommune, og hvordan udviklingen kan balanceres med en bevaring af de eksisterende arkitektoniske og bygningskulturelle kvaliteter. Vi undersøger derudover hvilke metoder man som planlægger kan gribe til, i arbejdet med kortlægning og værdisætning af bygningsarven i de almene boligbebyggelser. Hvilke elementer tillægges værdi? Og hvad skal vi frede eller værne om, når velfærdsarkitekturen og dets landskaber moderniseres?

Hvornår: 10. februar 2022, kl 9-16
Hvor: Blixens Boulevard 7, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Program for netværksmødet i Århus

Tilmed dig til netværksmødet i Århus - vælg mellem fysisk eller online deltagelse


Tema: National strategi for bæredygtigt byggeri og det nye Indenrigs- og Boligministerium

Regeringens sammenlægning af planlov og boligpolitik i den nye Bolig- og Planstyrelse under Indenrigs- og Boligministeriet har fået mange roser med på vejen fra branchens aktører. For første gang i 48 år er planloven og boligpolitikken igen under samme tag, og det sker netop som den seneste revidering af planloven bliver evalueret.

På netværksmødet undersøger vi, hvilke udfordringer og muligheder den nye aftale giver i arbejdet med bygningskulturarven i planlægningen. Vi hører hvilke synergier det nye ressortområde kan føre til, og hvilke muligheder den nye nationale strategi for bæredygtigt byggeri rummer. Vi stiller skarpt på nogle af de spørgsmål, som har rejst sig i evalueringen af planloven, blandty andet efterspørgsel fra kommunerne om muligheden for at regulere genanvendelsen af byggematerialer og snitfladen mellem BR18 og lokalplansniveauet.

Hvornår: Foråret 2022
Hvor: information følger


Opdateret 11. januar 2022